پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر زابل

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه زابل

فرودگاه زابل، در شهر زابل، استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.این فرودگاه یک فرودگاه عمومی است که یک باند آسفالت دارد. فرودگاه زابل یکی از فرودگاه های خوب اما کوچک و توسعه نیافته ایران است. ایرلاین های ماهان و آسمان، از این فرودگاه پرواز هایی به تهران و مشهد دارند، که در ساعات مشخص شده این پروازها صورت میگیرد. یکی از مشکلات اصلی این فرودگاه وزش بادهای 120 روزه است که در صورت خشک بودن دریاچه هامون سبب برخاستن گرد و غبار فراوان، به هنگام توفان و وزش بادهای شدید می شود و در این گونه موارد، عملا نشست و برخاست از این فرودگاه را غیر ممکن می کند.