سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه اهواز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اهواز
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
تابان
TBN6297
تهران نشست | پایان دریافت بار 19:50:00
جمعه
19:00
زاگرس
IZG4013
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:10:00
جمعه
20:05
نفت
IRG2626
یزد نشست | 21:45:00
جمعه
20:30
نفت
IRG2616
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:30:00
جمعه
20:50
کاسپین
CPN018
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:50:00
جمعه
21:15
آسمان
IRC3975
ساری نشست | پایان دریافت بار 21:40:00
جمعه
21:20
آتا
TBZ5635
تهران باطل شد |
جمعه
21:35
ماهان
IRM1060
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:40:00
جمعه
21:50
زاگرس
IZG4113
مشهد اعلام ورود | 22:40:00
جمعه
22:05
آسمان
IRC3826
شیراز اعلام ورود | 22:55:00
جمعه
22:50
ایران ایر
IRA333
اصفهان نشست | دریافت بار از نقاله 22:35:00
جمعه
22:50
نفت
IRG2622
اصفهان طبق برنامه |
جمعه
23:45
زاگرس
IZG4017
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:15
ماهان
IRM4586
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:15
کاسپین
CPN020
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:25
کاسپین
CPN6910
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:55
ایران ايرتور
IRB956
تهران طبق برنامه |
شنبه
07:40
ایران ایر
IRA431
تهران طبق برنامه |
شنبه
08:25
نفت
IRG2544
شیراز طبق برنامه |
شنبه
09:40
تابان
TBN6245
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:00
آتا
TBZ5639
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:25
آسمان
IRC830
تهران طبق برنامه |
شنبه
11:10
کاسپین
CPN6970
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
11:35
ایران ایر
IRA403
مشهد طبق برنامه |
شنبه
12:50
سپهران
SHI4338
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
14:05
آتا
TBZ5718
تهران طبق برنامه |
شنبه
14:10
نفت
IRG2620
تهران طبق برنامه |
شنبه
14:20
تابان
TBN6213
مشهد طبق برنامه |
شنبه
15:30
نفت
IRG2622
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
16:30
آتا
TBZ5641
مشهد طبق برنامه |
شنبه
16:35
ایران ایر
IRA311
تهران طبق برنامه |
شنبه
16:55
آسمان
IRC837
مشهد طبق برنامه |
شنبه
17:00
آتا
TBZ5627
تهران طبق برنامه |
شنبه
17:05
تابان
TBN6275
تهران طبق برنامه |
شنبه
18:00
نفت
IRG2530
کیش طبق برنامه |
شنبه
18:20
سپهران
SHI4340
شیراز طبق برنامه |
شنبه
18:20
زاگرس
IZG4013
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:05
آسمان
IRC832
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:15
ساها
IRZ150
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:35
ایران ایر
IRA271
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
21:35
آتا
TBZ5635
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:50
نفت
IRG2612
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:55
ایران ايرتور
IRB988
تهران طبق برنامه |
شنبه
22:00
کاسپین
CPN018
تهران طبق برنامه |
شنبه
22:05
زاگرس
IZG4113
مشهد طبق برنامه |
شنبه
22:05
نفت
IRG2628
تهران طبق برنامه |
شنبه
23:50
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
قشم QSM1301 تهران پرواز كرد | جمعه 18:55
تابان TBN6276 تهران پرواز كرد | جمعه 19:00
تابان TBN6298 تهران پرواز كرد | جمعه 20:00
نفت IRG2623 اصفهان در حال سوار شدن | جمعه 21:00
زاگرس IZG 4012 تهران پرواز كرد | جمعه 21:05
نفت IRG2617 تهران پرواز كرد | جمعه 21:50
کاسپین CPN019 تهران در حال سوار شدن | جمعه 22:15
آسمان IRC835 تهران آماده پرواز | جمعه 22:20
آتا TBZ5636 تهران باطل شد | جمعه 22:35
ماهان IRM1061 تهران در حال سوار شدن | جمعه 22:50
زاگرس IZG4112 مشهد دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی جمعه 23:00
آسمان IRC3827 شیراز دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی جمعه 23:20
ایران ایر IRA430 تهران دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی جمعه 23:35
نفت IRG2545 شیراز طبق برنامه | شنبه 06:30
نفت IRG2623 اصفهان طبق برنامه | شنبه 07:00
ماهان IRM4587 تهران طبق برنامه | شنبه 07:25
زاگرس IZG4016 تهران طبق برنامه | شنبه 07:30
ایران ايرتور IRB957 تهران طبق برنامه | شنبه 08:45
ایران ایر IRA402 مشهد طبق برنامه | شنبه 09:00
قشم QSM1211 تهران طبق برنامه | شنبه 10:10
تابان TBN6246 تهران طبق برنامه | شنبه 11:00
آتا TBZ5640 مشهد طبق برنامه | شنبه 11:30
کاسپین CPN021 تهران طبق برنامه | شنبه 11:35
آسمان IRC836 مشهد طبق برنامه | شنبه 12:10
ایران ایر IRA430 تهران طبق برنامه | شنبه 13:35
نفت IRG2531 کیش طبق برنامه | شنبه 14:00
سپهران SHI4341 شیراز طبق برنامه | شنبه 15:00
آتا TBZ5719 تهران طبق برنامه | شنبه 15:30
تابان TBN6213 مشهد طبق برنامه | شنبه 16:30
تابان TBN6214 مشهد طبق برنامه | شنبه 16:30
ایران ایر IRA270 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 17:40
آتا TBZ5642 تهران طبق برنامه | شنبه 17:45
آسمان IRC831 تهران طبق برنامه | شنبه 18:00
آتا TBZ5628 تهران طبق برنامه | شنبه 18:05
نفت IRG2621 تهران طبق برنامه | شنبه 19:00
نفت IRG2629 کیش طبق برنامه | شنبه 19:00
سپهران SHI4339 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 19:00
تابان TBN6276 تهران طبق برنامه | شنبه 19:00
نفت IRG2625 اصفهان طبق برنامه | شنبه 20:00
کیش KIS7030 تهران طبق برنامه | شنبه 20:15
زاگرس IZG 4012 تهران طبق برنامه | شنبه 21:05
آسمان IRC833 تهران طبق برنامه | شنبه 21:15
ساها IRZ151 تهران طبق برنامه | شنبه 21:30
نفت IRG2613 تهران طبق برنامه | شنبه 22:30
ایران ایر IRA310 تهران طبق برنامه | شنبه 22:30
نفت IRG2617 تهران طبق برنامه | شنبه 22:30
کاسپین CPN019 تهران طبق برنامه | شنبه 22:45
آتا TBZ5636 تهران طبق برنامه | شنبه 22:50
ایران ايرتور IRB989 تهران طبق برنامه | شنبه 23:00
زاگرس IZG4112 مشهد طبق برنامه | شنبه 23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY897 استانبول طبق برنامه | شنبه 02:10
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه اهواز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه اهواز

فرودگاه بین‌المللی اهواز کد یاتا AWZ و کد ایکائوOIAW نام فرودگاهی است که در شهر اهواز در جنوب غربی ایران واقع شده‌است. میانگین پروازهای داخلی و خارجی - ورود خروج - فرودگاه اهواز روزانه ۷۰ پرواز است فرودگاه اهواز در فضایی به وسعت 14500 متر مربع شامل 8000 مترمربع فضای ترمینال پروازهای داخلی و 6500 متر مربع فضای ترمینال پروازهای خارجی بنا شده است. این فرودگاه که با کد سه رقمی AWZ و کد چهار رقمی OIAW مشخص می گردد دارای باند نشست و برخاست هواپیما به عرض 45 متر و طول 3400 متر می باشد. شرکتهای هواپیمایی فعال در این فرودگاه عبارتند از : ایران ایر، آسمان، ماهان، کاسپین، ایرتور، آتا، نفت، کیش ایر، اترک، قشم ایر، تابان و زاگرس. در حال حاضر از اهواز به مقاصد تهران، اصفهان، یزد، شیراز، رشت، مشهد، کیش، عسلویه، خارک، شیراز، سیری، دبی، کویت پرواز صورت می پذیرد. فرودگاه اهواز در راستای تکریم ارباب رجوع همواره سعی بر فراهم نمودن تسهیلات ویژه به منظور رفاه حال همشهریان نموده که از جمله امکانات و تسهیلات می توان به موارد ذیل اشاره نمود: * رستوران و فست فود اینترنت پرسرعت * پارکینگ شعب بانک و دستگاههای خودپرداز متعدد * مراکز خرید 24 ساعته مرکز فوریتهای پزشکی * بخش امانت بار