سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه اهواز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اهواز
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
آسمان 3825 شيراز طبق برنامه سه شنبه 21:50
آتا 5639 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:30
ایر تور 8056 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:25
زاگرس 4013 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:05
ايران اير 419 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:05
زاگرس 4135 مشهد طبق برنامه سه شنبه 21:00
تابان 6213 مشهد طبق برنامه سه شنبه 21:00
کيش اير 7031 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:00
تابان 6201 مشهد طبق برنامه سه شنبه 20:00
تابان 6247 تهران طبق برنامه سه شنبه 19:00
هواپیمایی قشم 1238 مشهد طبق برنامه سه شنبه 18:40
تابان 6275 تهران طبق برنامه سه شنبه 18:00
آتا 5627 تهران طبق برنامه سه شنبه 17:15
زاگرس 4020 تهران طبق برنامه سه شنبه 16:30
ماهان 1098 تهران طبق برنامه سه شنبه 15:50
تابان 6297 تهران طبق برنامه سه شنبه 13:00
ايران اير 271 بندر عباس طبق برنامه سه شنبه 12:05
آسمان 832 تهران طبق برنامه سه شنبه 11:00
تابان 6245 تهران طبق برنامه سه شنبه 10:00
ماهان 4562 شيراز طبق برنامه سه شنبه 09:00
هواپیمایی قشم 1212 تهران طبق برنامه سه شنبه 08:45
ایر تور 956 تهران طبق برنامه سه شنبه 08:00
ايران اير 431 تهران طبق برنامه سه شنبه 07:10
زاگرس 4017 تهران طبق برنامه سه شنبه 06:30
ماهان 4586 تهران طبق برنامه سه شنبه 06:15
زاگرس 4123 مشهد طبق برنامه سه شنبه 04:00
آتا 5641 مشهد طبق برنامه سه شنبه 04:00
نفت 2614 تهران تاخير دارد دو شنبه 23:55
نفت 2628 كيش نشست(23:55)-پايان تحويل بار دو شنبه 23:15
آسمان 3831 شيراز نشست(22:57) دو شنبه 23:00
آتا 5639 تهران نشست(22:20)-پايان تحويل بار دو شنبه 22:30
کاسپين 018 تهران نشست(23:41)-پايان تحويل بار دو شنبه 22:20
کيش اير 7031 تهران نشست(22:35)-پايان تحويل بار دو شنبه 22:00
آتا 5635 تهران نشست(23:00)-پايان تحويل بار دو شنبه 22:00
تابان 6213 مشهد نشست(20:53)-پايان تحويل بار دو شنبه 21:30
نفت 2616 تهران نشست(21:38) دو شنبه 21:10
زاگرس 4013 تهران نشست(21:25)-پايان تحويل بار دو شنبه 21:05
ماهان 1060 تهران نشست(21:50)-پايان تحويل بار دو شنبه 21:00
کاسپين 6912 مشهد نشست(20:29)-پايان تحويل بار دو شنبه 20:25
آسمان 3975 ساري نشست(21:13) دو شنبه 20:10
نفت 2612 تهران نشست(21:30)-پايان تحويل بار دو شنبه 19:45
تابان 6297 تهران نشست(20:15)-پايان تحويل بار دو شنبه 19:15
آتا 5657 مشهد نشست(18:30)-پايان تحويل بار دو شنبه 18:30
نفت 2624 اصفهان نشست(18:15) دو شنبه 18:10
تابان 6275 تهران نشست(18:20)-پايان تحويل بار دو شنبه 18:00
آتا 5627 تهران نشست(17:40)-پايان تحويل بار دو شنبه 17:15
آسمان 837 مشهد نشست(17:10) دو شنبه 17:10
زاگرس 4113 مشهد نشست(16:10)-پايان تحويل بار دو شنبه 16:00
آسمان 832 تهران نشست(17:00)-پايان تحويل بار دو شنبه 16:00
ماهان 1098 تهران نشست(16:25)-پايان تحويل بار دو شنبه 15:50
کاسپين 6975 اصفهان نشست(14:50)-پايان تحويل بار دو شنبه 15:00
نفت 2546 خارک نشست(14:25)-پايان تحويل بار دو شنبه 14:30
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
زاگرس 4012 تهران طبق برنامه سه شنبه 22:30
آتا 5640 مشهد طبق برنامه سه شنبه 22:30
ایر تور 8057 تهران طبق برنامه سه شنبه 22:20
آسمان 3826 شيراز طبق برنامه سه شنبه 22:20
زاگرس 4134 مشهد طبق برنامه سه شنبه 22:00
تابان 6214 مشهد طبق برنامه سه شنبه 22:00
کيش اير 7030 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:45
ايران اير 418 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:40
تابان 6202 مشهد طبق برنامه سه شنبه 21:00
تابان 6248 تهران طبق برنامه سه شنبه 20:00
هواپیمایی قشم 1239 مشهد طبق برنامه سه شنبه 19:20
تابان 6276 تهران طبق برنامه سه شنبه 19:00
آتا 5628 تهران طبق برنامه سه شنبه 18:15
زاگرس 4021 تهران طبق برنامه سه شنبه 17:30
ماهان 1099 تهران طبق برنامه سه شنبه 17:00
تابان 6298 تهران طبق برنامه سه شنبه 14:00
ايران اير 430 تهران طبق برنامه سه شنبه 12:55
آسمان 833 تهران طبق برنامه سه شنبه 11:50
تابان 6246 تهران طبق برنامه سه شنبه 11:00
ماهان 4563 شيراز طبق برنامه سه شنبه 10:00
هواپیمایی قشم 1213 تهران طبق برنامه سه شنبه 09:30
ایر تور 957 تهران طبق برنامه سه شنبه 08:50
ايران اير 270 بندر عباس طبق برنامه سه شنبه 07:55
زاگرس 4016 تهران طبق برنامه سه شنبه 07:30
ماهان 4587 تهران طبق برنامه سه شنبه 07:25
آتا 5642 تهران طبق برنامه سه شنبه 05:50
زاگرس 4122 مشهد طبق برنامه سه شنبه 05:00
آسمان 3832 شيراز پرواز کرد(23:59) دو شنبه 23:30
کاسپين 019 تهران درب خروج بسته شد-انجام امور بازرسی دو شنبه 23:00
آتا 5640 مشهد پرواز کرد(23:40) دو شنبه 23:00
آتا 5636 تهران پرواز کرد(23:21) دو شنبه 22:50
کيش اير 7030 تهران پرواز کرد(23:50) دو شنبه 22:45
زاگرس 4012 تهران پرواز کرد(23:05) دو شنبه 22:30
تابان 6214 مشهد پرواز کرد(22:30) دو شنبه 22:30
ماهان 1061 تهران پرواز کرد(23:15) دو شنبه 22:10
نفت 2617 تهران پرواز کرد(23:10) دو شنبه 21:40
آسمان 833 تهران پرواز کرد(22:10) دو شنبه 21:00
کاسپين 6913 مشهد پرواز کرد(21:44) دو شنبه 20:45
نفت 2615 تهران پرواز کرد(22:35) دو شنبه 20:40
تابان 6298 تهران پرواز کرد(20:57) دو شنبه 20:15
آتا 5658 مشهد پرواز کرد(19:40) دو شنبه 19:30
تابان 6276 تهران پرواز کرد(19:16) دو شنبه 19:00
نفت 2601 تهران پرواز کرد(19:00) دو شنبه 18:50
آتا 5628 تهران پرواز کرد(18:35) دو شنبه 18:15
آسمان 831 تهران پرواز کرد(18:20) دو شنبه 18:00
ماهان 1099 تهران پرواز کرد(17:39) دو شنبه 17:00
زاگرس 4112 مشهد پرواز کرد(17:15) دو شنبه 17:00
آسمان 3974 ساري پرواز کرد(18:00) دو شنبه 16:45
نفت 2613 تهران پرواز کرد(18:10) دو شنبه 16:30
کاسپين 021 تهران پرواز کرد(16:05) دو شنبه 16:00
نفت 2625 اصفهان پرواز کرد(16:20) دو شنبه 15:50
نفت 2629 كيش پرواز کرد(17:25) دو شنبه 15:30
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
نفت 5501 دبي نشست(14:54) دو شنبه 15:10

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای اهواز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه اهواز

فرودگاه بین‌المللی اهواز کد یاتا AWZ و کد ایکائوOIAW نام فرودگاهی است که در شهر اهواز در جنوب غربی ایران واقع شده‌است. میانگین پروازهای داخلی و خارجی - ورود خروج - فرودگاه اهواز روزانه ۷۰ پرواز است فرودگاه اهواز در فضایی به وسعت 14500 متر مربع شامل 8000 مترمربع فضای ترمینال پروازهای داخلی و 6500 متر مربع فضای ترمینال پروازهای خارجی بنا شده است. این فرودگاه که با کد سه رقمی AWZ و کد چهار رقمی OIAW مشخص می گردد دارای باند نشست و برخاست هواپیما به عرض 45 متر و طول 3400 متر می باشد. شرکتهای هواپیمایی فعال در این فرودگاه عبارتند از : ایران ایر، آسمان، ماهان، کاسپین، ایرتور، آتا، نفت، کیش ایر، اترک، قشم ایر، تابان و زاگرس. در حال حاضر از اهواز به مقاصد تهران، اصفهان، یزد، شیراز، رشت، مشهد، کیش، عسلویه، خارک، شیراز، سیری، دبی، کویت پرواز صورت می پذیرد. فرودگاه اهواز در راستای تکریم ارباب رجوع همواره سعی بر فراهم نمودن تسهیلات ویژه به منظور رفاه حال همشهریان نموده که از جمله امکانات و تسهیلات می توان به موارد ذیل اشاره نمود: * رستوران و فست فود اینترنت پرسرعت * پارکینگ شعب بانک و دستگاههای خودپرداز متعدد * مراکز خرید 24 ساعته مرکز فوریتهای پزشکی * بخش امانت بار