سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه اهواز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اهواز
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
ایران ايرتور IRB956 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:50
ماهان IRM4562 شیراز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:00
ایران ايرتور IRB8052 مشهد نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:00
ایران ایر IRA333 اصفهان نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:05
آسمان IRC830 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:45
قشم QSM1210 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:50
تابان TBN6245 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:00
ماهان IRM4564 عسلویه نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:20
نفت IRG2546 خارک اعلام ورود | یکشنبه 10:30
آسمان IRC3883 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 11:45
ماهان IRM4524 خارک طبق برنامه | یکشنبه 12:05
کیش KIS7430 کیش طبق برنامه | یکشنبه 15:30
قشم QSM تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:45
قشم QSM 1300 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:45
ایران ایر IRA311 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:50
نفت IRG2632 رشت طبق برنامه | یکشنبه 16:20
آسمان IRC3872 رامسر طبق برنامه | یکشنبه 16:45
آتا TBZ5627 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:15
تابان TBN6275 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:00
نفت IRG2616 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:20
آتا TBZ5657 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 18:30
کاسپین CPN018 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:00
آسمان IRC3825 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 20:05
آتا TBZ5635 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:55
ایران ایر IRA290 تبریز طبق برنامه | یکشنبه 20:55
کیش KIS7482 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 21:00
زاگرس IZG4013 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:15
آتا TBZ5639 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:20
کیش KIS7031 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:25
تابان TBN6213 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 21:30
ایران ايرتور IRB8056 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:50
ایران ايرتور IRB952 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 22:00
آسمان IRC832 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:05
آتا TBZ5625 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 22:30
آسمان IRC3746 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 23:05
زاگرس IZG4113 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 23:20
نفت IRG2614 تهران طبق برنامه | یکشنبه 23:55
نفت IRG2626 یزد طبق برنامه | دو شنبه 03:00
ماهان IRM4586 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:15
کیش KIS7430 کیش طبق برنامه | دو شنبه 08:15
قشم QSM1212 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:45
تابان TBN6245 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:00
تابان TBN6275 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:00
قشم QSM 1300 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:20
زاگرس IZG4013 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:15
تابان TBN6213 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 21:30
کیش KIS7031 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:00
آتا TBZ 5625 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 22:15
آتا TBZ5625 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 22:15
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ماهان IRM4587 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:25
زاگرس IZG4016 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:30
کاسپین CPN021 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:30
نفت IRG2547 خارک پرواز كرد | یکشنبه 08:00
ایران ايرتور IRB957 تهران پرواز كرد | یکشنبه 08:50
ایران ایر IRA332 اصفهان پرواز كرد | یکشنبه 09:40
ایران ايرتور IRB8053 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 10:00
ماهان IRM4563 شیراز/کرمان پرواز كرد | یکشنبه 10:00
قشم QSM1211 تهران در حال سوار شدن | یکشنبه 10:30
تابان TBN6246 تهران پرواز كرد | یکشنبه 11:00
ماهان IRM4565 عسلویه آماده پرواز | یکشنبه 11:20
نفت IRG2633 رشت دريافت كارت پرواز | یکشنبه 11:30
آسمان IRC3871 رامسر طبق برنامه | یکشنبه 12:20
ماهان IRM4525 خارک دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:30
آسمان IRC831 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:40
کیش KIS7483 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 16:15
ایران ایر IRA291 تبریز طبق برنامه | یکشنبه 16:45
قشم QSM1301 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:45
آسمان IRC13884 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 17:15
آتا TBZ5628 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:15
نفت IRG2617 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:50
تابان TBN6276 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:00
آتا TBZ5658 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 19:30
آسمان IRC3747 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 20:35
کاسپین CPN019 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:00
ایران ایر IRA310 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:40
کیش KIS7431 کیش طبق برنامه | یکشنبه 21:45
آتا TBZ5636 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:50
کیش KIS7030 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:10
زاگرس IZG4012 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:30
آتا TBZ5640 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 22:30
زاگرس IZG 4012 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:30
تابان TBN6214 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 22:30
ایران ايرتور IRB8057 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:40
آسمان IRC833 تهران طبق برنامه | یکشنبه 23:00
ایران ايرتور IRB953 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 23:00
نفت IRG2627 یزد طبق برنامه | یکشنبه 23:30
آتا TBZ5626 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 23:30
آسمان IRC23826 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 23:45
زاگرس IZG4112 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 23:59
نفت IRG2551 خارک طبق برنامه | دو شنبه 07:00
ماهان IRM4587 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:25
ایران ايرتور IRB957 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:50
کیش KIS7431 کیش طبق برنامه | دو شنبه 09:00
قشم QSM1213 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:30
تابان TBN6246 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:00
نفت IRG2547 خارک طبق برنامه | دو شنبه 12:00
نفت IRG2625 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 15:50
قشم QSM1301 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:00
تابان TBN6276 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:00
نفت IRG2617 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:40
زاگرس IZG 4012 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:30
تابان TBN6214 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 22:30
کیش KIS7030 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:45
آتا TBZ5626 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 23:15
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
آسمان IRC528 کویت پرواز كرد | یکشنبه 10:45
فلای دبی FDB260 دبی طبق برنامه | یکشنبه 16:35
ترکیش THY897 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 02:10
نفت IRG5500 دبی طبق برنامه | دو شنبه 10:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای اهواز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه اهواز

فرودگاه بین‌المللی اهواز کد یاتا AWZ و کد ایکائوOIAW نام فرودگاهی است که در شهر اهواز در جنوب غربی ایران واقع شده‌است. میانگین پروازهای داخلی و خارجی - ورود خروج - فرودگاه اهواز روزانه ۷۰ پرواز است فرودگاه اهواز در فضایی به وسعت 14500 متر مربع شامل 8000 مترمربع فضای ترمینال پروازهای داخلی و 6500 متر مربع فضای ترمینال پروازهای خارجی بنا شده است. این فرودگاه که با کد سه رقمی AWZ و کد چهار رقمی OIAW مشخص می گردد دارای باند نشست و برخاست هواپیما به عرض 45 متر و طول 3400 متر می باشد. شرکتهای هواپیمایی فعال در این فرودگاه عبارتند از : ایران ایر، آسمان، ماهان، کاسپین، ایرتور، آتا، نفت، کیش ایر، اترک، قشم ایر، تابان و زاگرس. در حال حاضر از اهواز به مقاصد تهران، اصفهان، یزد، شیراز، رشت، مشهد، کیش، عسلویه، خارک، شیراز، سیری، دبی، کویت پرواز صورت می پذیرد. فرودگاه اهواز در راستای تکریم ارباب رجوع همواره سعی بر فراهم نمودن تسهیلات ویژه به منظور رفاه حال همشهریان نموده که از جمله امکانات و تسهیلات می توان به موارد ذیل اشاره نمود: * رستوران و فست فود اینترنت پرسرعت * پارکینگ شعب بانک و دستگاههای خودپرداز متعدد * مراکز خرید 24 ساعته مرکز فوریتهای پزشکی * بخش امانت بار