سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه یزد

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه یزد
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
کاسپین CPN6950 تهران باطل شد | یکشنبه 07:30
ایران ایر IRA294 تهران تاخیر - 12:00 | یکشنبه 11:15
ایران ايرتور IRB990 مشهد تاخیر - 13:30 | یکشنبه 12:30
کاسپین CPN6953 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 16:00
آسمان IRC618 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 17:00
آسمان IRC862 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:15
نفت IRG2608 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:30
ایران ایر IRA298 تهران باطل شد | یکشنبه 21:50
نفت IRG2627 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 01:00
آسمان IRC3724 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:55
کاسپین CPN6950 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:45
آسمان IRC3744 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:05
ایران ايرتور IRB990 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 13:50
آسمان IRC862 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:15
نفت IRG2608 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:15
کاسپین CPN6953 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 18:55
آسمان IRC618 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 20:40
تابان TBN6265 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 21:00
ایران ایر IRA298 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:50
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کیش KIS7084 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:45
کاسپین CPN6951 تهران باطل شد | یکشنبه 08:15
ایران ایر IRA295 تهران تاخیر - 13:00 | یکشنبه 12:20
ایران ايرتور IRB991 مشهد تاخیر - 14:30 | یکشنبه 13:30
کاسپین CPN6952 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 17:00
آسمان IRC619 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 18:00
آسمان IRC863 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:15
نفت IRG2609 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:30
ایران ایر IRA299 تهران باطل شد | یکشنبه 22:35
نفت IRG2626 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 01:30
آسمان IRC3725 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:00
کاسپین CPN6952 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 09:45
آسمان IRC3745 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:35
ایران ايرتور IRB991 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 15:00
آسمان IRC619 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 17:15
کاسپین CPN6951 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:00
نفت IRG2609 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:40
آسمان IRC863 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:40
تابان TBN6266 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 22:00
ایران ایر IRA299 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:35
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
العراقيه IAW1176 نجف طبق برنامه | دو شنبه 12:15
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای یزد

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه یزد

فرودگاه بین المللی یزد با 1230 متر ارتفاع از سطح دریا در اراضی مسطحی به مساحت 575 هکتار در غرب شهر یزد در استان یزد واقع شده است و حدود 10 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد. این فرودگاه در تقسیم بندی فرودگاههای کشور به عنوان یک فرودگاه کشوری، برای انجام پروازهای تجاری در نظر گرفته شده و گاهی (به ویژه به منظور پروازهای آموزشی) در موارد نظامی نیز مورد استفاده ارتش و سپاه قرار می گیرد. این فرودگاه از شمال به ایستگاه فرعی راه آهن و شهر شاهدیه، از غرب و جنوب غربی به جاده کنار گذر یزد، از شرق به بلوار آزادگان و از جنوب شرقی به جاده خضرآباد منتهی می گردد. فرودگاه بین المللی یزد در حال حاضر دهمین فرودگاه کشور از نظر ترافیک هوایی و مسافری است که سالانه نزدیک به 550,000 نفر مسافر توسط حدود 6000 نشست و برخاست مسافری از خدمات آن استفاده می نمایند. عدم وجود ترافیک هوایی سنگین در این فرودگاه در کنار شرایط جغرافیایی و عدم وجود موانع طبیعی اثرگذار در نزدیکی آن، زمینه مناسبی را برای فعالیتهای آموزشی، هوانوردی و خلبانی فراهم نموده است و در صورت استفاده از این بستر مناسب، قابلیت تبدیل به پایگاه اصلی آموزش هوانوردی کشور را دارد. فرودگاه بین المللی یزد مقصد و مبدأ شهرهای تهران، مشهد، اهواز، کیش و بندرعباس در پروازهای داخلی و شهرهای نجف، بغداد، دمشق، جده و مدینه در پروازهای بین المللی به حساب می آید که جابجایی مسافر در این مسیرها توسط حدود 10 شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی صورت می گیرد. در حال حاضر بطور متوسط در هر روز 20 پرواز مسافری (نشست و برخاست) انجام می پذیرد.