سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه یزد

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه یزد
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
نفت
IRG2627
اهواز نشست | پایان دریافت بار 19:40:00
جمعه
18:30
آسمان
IRC3724
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:50:00
جمعه
19:05
ایران ایر
IRA483
مشهد نشست | پایان دریافت بار 21:30:00
جمعه
21:50
کیش
KIS7085
تهران باطل شد |
شنبه
06:40
آسمان
IRC862
تهران طبق برنامه |
شنبه
07:35
تابان
TBN6265
مشهد باطل شد |
شنبه
10:30
کاسپین
CPN6950
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:50
کاسپین
CPN6953
مشهد طبق برنامه |
شنبه
15:15
ایران ایر
IRA296
تهران طبق برنامه |
شنبه
17:15
آسمان
IRC3724
تهران طبق برنامه |
شنبه
17:45
نفت
IRG2608
تهران باطل شد |
شنبه
18:00
آسمان
IRC618
مشهد طبق برنامه |
شنبه
18:10
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
نفت IRG2626 اهواز پرواز كرد | جمعه 19:00
آسمان IRC619 مشهد پرواز كرد | جمعه 19:10
آسمان IRC3725 تهران در حال سوار شدن | جمعه 20:00
ایران ایر IRA297 تهران در حال سوار شدن | جمعه 22:35
کیش KIS7084 تهران باطل شد | شنبه 07:20
آسمان IRC863 تهران طبق برنامه | شنبه 08:30
تابان TBN6266 مشهد باطل شد | شنبه 11:30
کاسپین CPN6952 مشهد طبق برنامه | شنبه 11:50
کاسپین CPN6951 تهران طبق برنامه | شنبه 16:15
ایران ایر IRA297 تهران طبق برنامه | شنبه 18:00
آسمان IRC3725 تهران طبق برنامه | شنبه 18:40
نفت IRG2609 تهران باطل شد | شنبه 19:00
آسمان IRC619 مشهد طبق برنامه | شنبه 19:10
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه یزد

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه یزد

فرودگاه بین المللی یزد با 1230 متر ارتفاع از سطح دریا در اراضی مسطحی به مساحت 575 هکتار در غرب شهر یزد در استان یزد واقع شده است و حدود 10 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد. این فرودگاه در تقسیم بندی فرودگاههای کشور به عنوان یک فرودگاه کشوری، برای انجام پروازهای تجاری در نظر گرفته شده و گاهی (به ویژه به منظور پروازهای آموزشی) در موارد نظامی نیز مورد استفاده ارتش و سپاه قرار می گیرد. این فرودگاه از شمال به ایستگاه فرعی راه آهن و شهر شاهدیه، از غرب و جنوب غربی به جاده کنار گذر یزد، از شرق به بلوار آزادگان و از جنوب شرقی به جاده خضرآباد منتهی می گردد. فرودگاه بین المللی یزد در حال حاضر دهمین فرودگاه کشور از نظر ترافیک هوایی و مسافری است که سالانه نزدیک به 550,000 نفر مسافر توسط حدود 6000 نشست و برخاست مسافری از خدمات آن استفاده می نمایند. عدم وجود ترافیک هوایی سنگین در این فرودگاه در کنار شرایط جغرافیایی و عدم وجود موانع طبیعی اثرگذار در نزدیکی آن، زمینه مناسبی را برای فعالیتهای آموزشی، هوانوردی و خلبانی فراهم نموده است و در صورت استفاده از این بستر مناسب، قابلیت تبدیل به پایگاه اصلی آموزش هوانوردی کشور را دارد. فرودگاه بین المللی یزد مقصد و مبدأ شهرهای تهران، مشهد، اهواز، کیش و بندرعباس در پروازهای داخلی و شهرهای نجف، بغداد، دمشق، جده و مدینه در پروازهای بین المللی به حساب می آید که جابجایی مسافر در این مسیرها توسط حدود 10 شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی صورت می گیرد. در حال حاضر بطور متوسط در هر روز 20 پرواز مسافری (نشست و برخاست) انجام می پذیرد.