سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه بندر عباس

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بندر عباس
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
کیش KIS7062 کیش نشست | دو شنبه 07:30
ایران ایر IRA338 شیراز نشست | دو شنبه 21:30
آسمان IRC644 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:10
کیش KIS7062 کیش طبق برنامه | سه شنبه 07:30
ماهان IRM1095 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:45
ایران ایر IRA270 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 09:40
کیش KIS7065 جزیره ابوموسی طبق برنامه | سه شنبه 10:15
آسمان IRC647 رشت طبق برنامه | سه شنبه 13:15
کیش KIS7440 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 13:30
آسمان IRC3797 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 14:45
کیش KIS7539 کرمانشاه طبق برنامه | سه شنبه 15:45
ايرتور IRB912 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:25
کیش KIS7089 تهران طبق برنامه | سه شنبه 18:00
آسمان IRC3702 یزد طبق برنامه | سه شنبه 18:15
ایران ایر IRA256 تهران طبق برنامه | سه شنبه 18:30
ماهان IRM4593 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:00
آتا TBZ5681 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کیش KIS7064 جزیره ابوموسی طبق برنامه | سه شنبه 08:15
آسمان IRC646 رشت طبق برنامه | سه شنبه 08:20
ماهان IRM1094 تهران طبق برنامه | سه شنبه 09:45
ایران ایر IRA271 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 10:25
کیش KIS7538 کرمانشاه طبق برنامه | سه شنبه 11:00
ایران ایر IRA257 تهران طبق برنامه | سه شنبه 13:05
آسمان IRC645 تهران طبق برنامه | سه شنبه 14:15
کیش KIS7439 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 14:30
آسمان IRC3703 یزد طبق برنامه | سه شنبه 15:15
کیش KIS7063 کیش طبق برنامه | سه شنبه 16:30
ايرتور IRB913 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:25
آسمان IRC3798 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 18:45
کیش KIS7088 تهران طبق برنامه | سه شنبه 19:00
ماهان IRM4592 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:10
آتا TBZ5682 تهران طبق برنامه | سه شنبه 23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA677 دبی طبق برنامه | سه شنبه 19:25
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA676 دبی طبق برنامه | سه شنبه 12:15

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای بندر عباس

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه بندرعباس

فرودگاه بین‌المللی بندرعباس فرودگاهی در شهر بندرعباس، ایران است. این فرودگاه فاصله‌اش تا مرکز شهر ۵/۸ کیلومتر می‌باشد و در زمینی به مساحت ۴/۴۸۱ هکتار بنا گردیده‌است. سطح زیر بنای برج مراقبت پرواز و فضاهای جانبی ۱۰۰۰ متر است. مساحت زیر بنای ترمینال شامل طبقه هم کف و اول ۶۸۸۸ متر مربع که در حدود ۷۰۰ متر مربع آن که جنب ساختمان اداری می‌باشد. پروژه ترمینال پروازهای خارجی نیز به زیر بنای ۲۳۵۰ متر مربع می‌باشد. ازحدود سال 1339تا 1346 ناوگان حمل و نقل هوایی ایران که شامل هواپیمایی DC3و DC6 بود در محلی بنام بندکناران واقع در 25 کیلومتری جاده فعلی بندرعباس سیرجان (باباغلام) اقدام به انجام پرواز می نمود از سال 1346 تا سال 1349 فرودگاه بندرعباس به محل دیگری که هم اکنون قسمتی از بیمارستان شهید محمدی در آن واقع گردیده انتقال یافت و کار ساخت فرودگاه جدید (فرودگاه فعلی )که در سال 1349 ساخت باند آن به اتمام رسیده بود با توجه به عدم تکمیل ساختمان ترمینال آن مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال 1350 پس از تکمیل ترمینال و نصب کامل دستگاههای ناوبری این فرودگاه رسما افتتاح گردید. فرودگاه بندرعباس در حال حاضر در حدود ۲۱ پرواز در روز و حدود ۱۵۰ پرواز در هفته دارد که در مسیرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، دبی، شارجه، چابهار و کلمبو و جزایر کیش و ابوموسی انجام می‌گردد. این فرودگاه دارای طول جغرافیایی 562239 Eو عرض جغرافیایی 271307N بوده و فاصله آن تا مرکز شهر 5/8 کیلومتر میباشد و در زمینی به مساحت 4/481 هکتار بنا گردیده است.