پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر دزفول

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه دزفول

در دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی فرودگاه دزفول در شهر دزفول در کنار جاده دزفول به اندیمشک و به منظور استفاده‌های نظامی توسط مهندسین ایتالیایی ساخته شد. در کنار باند پرواز آن پایگاه چهارم شکاری دزفول کشور (پایگاه وحدتی دزفول) بنیاد گذاشته شد که خدمات بسیار ارزنده‌ای را در جنگ تحمیلی برای این مرز و بوم انجام داد. فرودگاه دزفول به عنوان تنها فرودگاه شمال خوزستان است و پروازهای روزانه آن به تهران و مشهد برقرار می‌باشد. مسئولین در سالهای اخیر در پی گسترش آن و افزایش پروازها می‌باشند. پروازهای دزفول به تهران توسط سه شرکت هواپیمایی نفت – آسمان و هسا انجام می پذیرند و پروازهای دزفول به مشهد توسط شرکت هواپیمایی ایران ایرتور انجام می‌شود. در حال حاضر در طول هفته 17 پرواز رفت و 17 پرواز برگشت بین دزفول و تهران انجام می‌شود.