پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر فسا

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه فسا

فرودگاه فسا از فرودگاههای داخلی است که در جنوب شهرستان فسا بعد از کوشک قاضی قرار دارد. قرار گرفتن در مسیرهای اصلی شیراز به کرمان و بندرعباس، این شهر را از یک موقعیت راهبردی برخوردار کرده‌است.