پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر قشم

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه قشم

فرودگاه بین المللی قشم یکی از 5 فرودگاه اختصاصی کشور می باشد. این فرودگاه دارای ویژگی های ممتازی می باشد که یکی از مهمترین آن ها مرتبط نمودن غرب خاورمیانه با شرق آسیا می باشد. این فرودگاه یکی از بزرگترین فرودگاه های جنوب کشور بوده و با بیش از 7 شرکت هواپیمایی داخلی همکاری دارد و دارای بیش از 6 مقصد پرواز داخلی و یک مقصد پرواز خارجی است. در حال حاضر این فرودگاه دارای 10 پرواز روزانه خارجی و داخلی است.