سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه کرمان

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه کرمان
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
ماهان IRM1051 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:50
ماهان IRM4563 شیراز/اهواز طبق برنامه | یکشنبه 12:45
ماهان IRM1058 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 14:40
ماهان IRM1079 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:00
ماهان IRM4595 کیش طبق برنامه | یکشنبه 18:00
ماهان IRM1075 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:30
ماهان IRM1055 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:00
ماهان IRM1053 تهران طبق برنامه | دو شنبه 01:20
کیش KIS7557 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:15
ماهان IRM1051 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:50
ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 14:30
ماهان IRM1079 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:00
ماهان IRM1055 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:00
ماهان IRM1058 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ماهان IRM1059 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 10:50
ماهان IRM4594 کیش طبق برنامه | یکشنبه 14:50
ماهان IRM1054 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:40
ماهان IRM1078 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:00
ماهان IRM1074 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:30
ماهان IRM1052 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:00
ماهان IRM1050 تهران طبق برنامه | دو شنبه 05:30
ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز طبق برنامه | دو شنبه 06:00
کیش KIS7556 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:00
ماهان IRM1054 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:40
ماهان IRM1078 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:00
ماهان IRM1059 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 19:00
ماهان IRM1052 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای کرمان

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه کرمان

این فرودگاه دارای ۲ ترمینال داخلی و خارجی است. هر هفته بالغ بر ۱۱۶ پرواز داخلی و بین‌المللی از فرودگاه بین‌المللی کرمان انجام می‌گیرد و از این لحاظ جزو فرودگاه‌های مهم ایران محسوب می‌شود.مساحت اولیه پایانه فرودگاه کرمان ۶۰۰ مترمربع و طول باند اصلی ۲۶۰۰ متر با عرض ۴۵ متر و باند فرعی ۲۰۰۰ متر با عرض ۴۵ مترمربع بوده است. در سال ۱۳۶۰ عملیات تأویل و روکش باند اصلی به طول ۳۸۴۵ متر عرض ۶۰ متر ارتقاء‌ یافته است که در سال ۱۳۶۶ به بهره‌‌برداری رسیده و در سال ۱۳۶۹ تحویل قطعی شده است. در سال ۱۳۶۲ قرارداد توسعه ترمینال فرودگاه به میزان ۱۲۰۰ مترمربع منعقد و در سال ۱۳۶۶ مساحت ترمینال‌ها به ۱۸۰۰ مترمربع افزایش و مجددا در سال ۱۳۶۹ با ایجاد توسعه پایانه حجاج به ۲۶۰۰ مترمربع گسترش یافته است. در سال ۱۳۷۲ پایانه حجاج با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع به بهره برداری رسیده است.