سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه کرمان

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه کرمان
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
ایران ایر
IRA376
تهران/اصفهان نشست | پایان دریافت بار 18:50:00
جمعه
18:40
ماهان
IRM1055
تهران نشست | پایان دریافت بار 20:00:00
جمعه
20:00
ماهان
IRM4585
قشم نشست | پایان دریافت بار 19:50:00
جمعه
20:15
ماهان
IRM1058
مشهد اعلام ورود | 22:55:00
جمعه
23:00
ماهان
IRM1053
تهران طبق برنامه |
شنبه
01:20
ماهان
IRM1075
تهران طبق برنامه |
شنبه
08:30
ماهان
IRM1051
تهران طبق برنامه |
شنبه
09:50
ماهان
IRM1068
زابل طبق برنامه |
شنبه
14:00
ماهان
IRM4561
تبریز/اصفهان طبق برنامه |
شنبه
15:30
ماهان
IRM1079
تهران طبق برنامه |
شنبه
16:00
ایران ایر
IRA474
تهران طبق برنامه |
شنبه
17:35
ماهان
IRM1067
تهران طبق برنامه |
شنبه
19:10
ماهان
IRM1055
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:00
ماهان
IRM1058
مشهد طبق برنامه |
شنبه
23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ماهان IRM1059 مشهد پرواز كرد | جمعه 19:00
ایران ایر IRA376 زاهدان پرواز كرد | جمعه 19:15
ماهان IRM1052 تهران پرواز كرد | جمعه 21:00
ماهان IRM1050 تهران طبق برنامه | شنبه 05:30
ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز طبق برنامه | شنبه 07:00
ماهان IRM1074 تهران طبق برنامه | شنبه 09:30
ماهان IRM1069 زابل طبق برنامه | شنبه 11:00
ماهان IRM1066 تهران طبق برنامه | شنبه 15:00
ماهان IRM1054 تهران طبق برنامه | شنبه 15:40
ماهان IRM1078 تهران طبق برنامه | شنبه 17:00
ایران ایر IRA475 تهران طبق برنامه | شنبه 18:10
ماهان IRM1059 مشهد طبق برنامه | شنبه 19:00
ماهان IRM1052 تهران طبق برنامه | شنبه 21:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه کرمان

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه کرمان

این فرودگاه دارای ۲ ترمینال داخلی و خارجی است. هر هفته بالغ بر ۱۱۶ پرواز داخلی و بین‌المللی از فرودگاه بین‌المللی کرمان انجام می‌گیرد و از این لحاظ جزو فرودگاه‌های مهم ایران محسوب می‌شود.مساحت اولیه پایانه فرودگاه کرمان ۶۰۰ مترمربع و طول باند اصلی ۲۶۰۰ متر با عرض ۴۵ متر و باند فرعی ۲۰۰۰ متر با عرض ۴۵ مترمربع بوده است. در سال ۱۳۶۰ عملیات تأویل و روکش باند اصلی به طول ۳۸۴۵ متر عرض ۶۰ متر ارتقاء‌ یافته است که در سال ۱۳۶۶ به بهره‌‌برداری رسیده و در سال ۱۳۶۹ تحویل قطعی شده است. در سال ۱۳۶۲ قرارداد توسعه ترمینال فرودگاه به میزان ۱۲۰۰ مترمربع منعقد و در سال ۱۳۶۶ مساحت ترمینال‌ها به ۱۸۰۰ مترمربع افزایش و مجددا در سال ۱۳۶۹ با ایجاد توسعه پایانه حجاج به ۲۶۰۰ مترمربع گسترش یافته است. در سال ۱۳۷۲ پایانه حجاج با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع به بهره برداری رسیده است.