پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر خرم آباد

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه خرم آباد

باند فرودگاه خرم آباد به عرض 30 متر و طول 1800 متر در اواسط سال1322 در محلی روبروی کمپ نظامی بدرآباد صرفا" جهت پرواز هواپیماهای ملخی قدیمی طراحی گردید. از این باند خاکی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و خروج متفقین از کشور برای جابجایی افسران نظامی از خرم آباد به تهران و بالعکس استفاده می شد تا اینکه شرکت ملی نفت ایران و مخابرات منطقه لرستان زمینهای فرودگاه را خریداری و بازسازی نمودند و حدود 1800 متر از باند جهت استفاده هواپیماهای کوچک پستی آسفالت گردید و یک اتاق کوچک نگهبانی و یک ساختمان کوچک برای استراحت مسافران ساخته شد. مدتی بعد زمینهای اطراف فرودگاه خریداری و روستای میانگلال که در مسیر باند فرودگاه قرار گرفته بود، جابجا شد. در سال 1355 مسئولیت فرودگاه خرم آباد از وزارت نفت به سازمان هواپیمایی کشوری تحویل داده شد و باند موجود مجددا" آسفالت و 500 متر به طول آن افزوده شد. در خرداد سال 1355 یک دستگاه NDB و یک دستگاه رکوردر نصب شد. پس از انقلاب، ساختمان اداری جدید در سال 1361 احداث گردید و پس از 25 سال مجددا در سال 1386 ساختمان جدیدتری ساخته و جایگزین اداره پیشین گردید. در سال 1380 ترمینال جدید در زمینی به مساحت 4300 متر مربع و با حداقل فاصله نسبت به پارکینگ هواپیما افتتاح شد. ساختمان جدید عملیات نیز در سال 1375 در موقعیتی مناسب نسبت به سطوح پروازی احداث گردید. در سالهای اخیر روند توسعه فرودگاه خرم آباد شتاب روز افزونی گرفته است. به عنوان مثال، نصب و راه اندازی سیستم کمک ناوبری VOR/DME در سال1369، راه اندازی سیستم ILS در سال 1385، بهره برداری از ساختمان های جدید سپاه و پلیس در سال 1383 و نهایتا" احداث سایت جدید NDB از جمله اقداماتی هستند که در راستای توسعه پایدار فرودگاه خرم آباد انجام گرفته است. فرودگاه خرم آباد با قدمتی 70 ساله، یکی از زیباترین فرودگاههای کشور به شمار می رود.