سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه کیش

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه کیش
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
کاسپین
۶۹۴۴
مشهد نشست(۱۷:۰۸)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۶:۴۵
کیش ایر
۷۰۲۳
اصفهان نشست(۱۸:۴۲)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۸:۴۵
سپهران
۴۳۳۵
مشهد نشست(۱۸:۵۲)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۸:۴۵
کیش ایر
۷۰۸۱
تهران نشست(۱۸:۵۹)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۹:۰۰
ماهان
۱۰۴۳
تهران نشست(۱۹:۴۹)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۹:۱۵
سپهران
۴۳۱۲
تهران نشست(۲۰:۰۸)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۹:۳۰
آتا
۵۷۱۲
تهران نشست(۲۰:۳۰)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۱۹:۳۵
معراج
۲۸۲۰
تهران نشست(۲۱:۱۴)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۲۱:۱۵
ایران ایر
۴۲۰
اصفهان نشست(۲۱:۲۱)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۲۱:۳۰
کیش ایر
۷۱۶۱
شیراز نشست(۲۱:۳۷)-پایان تحویل بار ---
جمعه
۲۱:۳۰
کیش ایر
۶۰۰۳
دبی نشست(۲۲:۱۰) ---
جمعه
۲۲:۱۵
کیش ایر
۷۰۷۳
مشهد اعلام ورود(۲۲:۴۰) ---
جمعه
۲۲:۳۰
کیش ایر
۷۱۰۳
گرگان اعلام ورود(۲۲:۵۵) ---
جمعه
۲۳:۳۰
کیش ایر
۷۱۲۹
تهران طبق برنامه ---
جمعه
۲۳:۵۹
زاگرس
۴۰۵۱
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۰۸:۰۰
کیش ایر
۷۰۵۵
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۰۸:۰۵
کیش ایر
۷۱۲۵
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۲:۰۰
ساها
۱۶۴
مشهد طبق برنامه ---
شنبه
۱۲:۱۰
زاگرس
۴۰۰۴
اصفهان طبق برنامه ---
شنبه
۱۳:۱۵
کیش ایر
۷۰۲۱
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۴:۱۵
کیش ایر
۷۰۵۳
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۴:۳۰
تابان
۶۲۶۳
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۴:۳۰
آسمان
۳۸۰۴
شیراز طبق برنامه ---
شنبه
۱۵:۱۰
کیش ایر
۷۰۶۳
بندر عباس طبق برنامه ---
شنبه
۱۵:۴۰
ماهان
۱۰۴۳
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۵:۵۰
نفت
۲۵۳۱
اهواز طبق برنامه ---
شنبه
۱۶:۲۰
کیش ایر
۷۱۴۳
دبی طبق برنامه ---
شنبه
۱۶:۴۰
آتا
۵۷۱۲
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۸:۴۰
کیش ایر
۷۰۸۱
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۹:۰۰
زاگرس
۴۰۷۱
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۹:۱۵
سپهران
۴۳۱۲
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۱۹:۳۰
کیش ایر
۷۰۷۳
مشهد طبق برنامه ---
شنبه
۲۰:۰۰
نفت
۲۶۲۹
اهواز طبق برنامه ---
شنبه
۲۱:۱۰
کیش ایر
۷۱۵۳
تهران طبق برنامه ---
شنبه
۲۲:۴۵
کیش ایر
۷۱۶۱
شیراز طبق برنامه ---
شنبه
۲۳:۲۵
کیش ایر
۷۰۲۳
اصفهان طبق برنامه ---
شنبه
۲۳:۴۵
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
تابان ۶۲۷۹ اصفهان پرواز کرد(۱۷:۰۴) جمعه ۱۷:۰۰
کاسپین ۰۴۵ تهران پرواز کرد(۱۸:۰۱) جمعه ۱۷:۴۵
کیش ایر ۷۱۰۲ گرگان پرواز کرد(۱۸:۰۵) جمعه ۱۸:۰۰
کیش ایر ۷۱۲۴ تهران پرواز کرد(۲۰:۰۵) جمعه ۱۹:۴۵
سپهران ۴۳۰۷ شیراز پرواز کرد(۱۹:۵۸) جمعه ۱۹:۴۵
کیش ایر ۷۱۲۸ تهران پرواز کرد(۲۰:۱۲) جمعه ۲۰:۰۰
ماهان ۱۰۴۲ تهران پرواز کرد(۲۰:۵۵) جمعه ۲۰:۲۰
سپهران ۴۳۱۳ تهران پرواز کرد(۲۱:۱۰) جمعه ۲۰:۳۰
آتا ۵۷۱۳ تهران پرواز کرد(۲۱:۲۳) جمعه ۲۰:۳۵
معراج ۲۸۲۱ تهران پرواز کرد(۲۲:۱۲) جمعه ۲۲:۰۰
ایران ایر ۳۵۱ تهران پرواز کرد(۲۲:۱۷) جمعه ۲۲:۱۰
کیش ایر ۷۰۵۲ تهران آماده پرواز جمعه ۲۲:۳۰
کیش ایر ۷۰۸۰ تهران پذیرش مسافر در میز (۱۹)-تشخیص هویت جمعه ۲۳:۰۰
کیش ایر ۷۱۵۲ تهران پذیرش مسافر در میز (۱۵)-تشخیص هویت جمعه ۲۳:۱۵
کیش ایر ۷۰۶۲ بندر عباس طبق برنامه شنبه ۰۷:۰۰
کیش ایر ۷۱۴۲ دبی طبق برنامه شنبه ۰۹:۱۰
زاگرس ۴۰۰۵ اصفهان طبق برنامه شنبه ۰۹:۳۰
کیش ایر ۷۰۲۰ تهران طبق برنامه شنبه ۱۰:۰۰
ساها ۱۶۵ مشهد طبق برنامه شنبه ۱۳:۱۰
زاگرس ۴۰۵۰ تهران طبق برنامه شنبه ۱۴:۱۵
کیش ایر ۷۰۵۴ تهران طبق برنامه شنبه ۱۴:۳۰
کیش ایر ۷۰۷۲ مشهد طبق برنامه شنبه ۱۵:۰۰
کیش ایر ۷۰۲۲ اصفهان طبق برنامه شنبه ۱۵:۱۵
کیش ایر ۷۰۵۲ تهران طبق برنامه شنبه ۱۵:۳۰
آسمان ۳۸۰۵ شیراز طبق برنامه شنبه ۱۵:۴۰
تابان ۶۲۶۴ تهران طبق برنامه شنبه ۱۵:۴۵
کیش ایر ۷۱۶۰ شیراز طبق برنامه شنبه ۱۶:۴۰
ماهان ۱۰۴۲ تهران طبق برنامه شنبه ۱۷:۰۰
نفت ۲۵۳۰ اهواز طبق برنامه شنبه ۱۷:۰۵
آتا ۵۷۱۳ تهران طبق برنامه شنبه ۱۹:۴۰
سپهران ۴۳۱۳ تهران طبق برنامه شنبه ۲۰:۱۵
زاگرس ۴۰۷۰ تهران طبق برنامه شنبه ۲۰:۲۰
کیش ایر ۷۱۲۴ تهران طبق برنامه شنبه ۲۱:۰۰
نفت ۲۶۲۸ اهواز طبق برنامه شنبه ۲۱:۴۰
کیش ایر ۷۰۸۰ تهران طبق برنامه شنبه ۲۲:۰۰
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه کیش

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه کیش

در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش با توجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی مناسب مورد بازدید هیات‌های کارشناسی ایران و آمریکا قرار گرفت. در این سال هیاتی از مشاوران ایرانی و آمریکایی، جزیره کیش را مورد بازدید قرارداد و با توجه به ویژگی‌های طبیعی، سواحل زیبای مرجانی و آب‌های زلال اطراف آن، به عنوان مرکز توریستی بین‌المللی انتخاب شد. به منظور جلب جهانگردان به این جزیره و تامین آسایش و رفاه آنان، در مهر ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش به ثبت رسید. سازمان عمران کیش طرح منطقه توریستی جزیره کیش را با الگو قراردادن جزایر هاوایی و کرانه‌های جنوبی دریای مدیترانه، با هزینه زیادی آغاز کرد و تا پیش از انقلاب فاز اول آن را به همراه بخشی از فاز دوم به اجرا درآورد. در سال ۱۳۵۲ روستای ماشه در شمال شرقی جزیره که در واقع بزرگترین و بهترین روستا و مرکز اداره جزیره بود، تخلیه و در آن مجموعه کاخ ها و هتل کیش ( شایان امروزی ) بازار ( سبک فرانسوی )، ویلا و مانند آن ساخته می شود و در مرکز متمایل به شرق ( بلندترین مکان جزیره ) فرودگاهی مجهز برای بزرگترین هواپیماها در کنار باند نیروی هوائی ساخته می شود و همچنین تأسیسات رادیو، تلویزیون، آب شیرین کن، نیروگاه برق شروع به ساخت می شود. سرانجام عملیات ساختمانی اصلی در سال ۱۳۵۶ به پایان رسید و پس از چند نوبت افتتاح خصوصی، در هفتم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با حضور سران رژیم سابق، سفرای خارجی، سرمایه داران داخلی و خارجی با فرود اولین هواپیمای مسافربری کنکورد در فرودگاه کیش، افتتاح رسمی به عمل می آید. محمدرضا شاه پهلوی با استفاده از بودجه دولت اقدام به توسعه جزیره کیش کرد. به دستور وی، تمام زیرساخت‌های مدرن از جمله هتل، نمایشگاه بین‌المللی، فرودگاه، کازینو و اقامت‌گاهی برای استفاده شاه و خانواده‌اش ساخته شد. به گفته اسدالله علم، تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، جزیره کیش با هوای مطبوعش در زمستان‌ها، به عنوان محل اقامت و تفریح خانواده سلطنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی روند فعالیت‌های سازمان عمران متوقف شد. در سال ۱۳۵۸ یعنی یکسال پس از وقوع انقلاب و حذف رژیم قبلی، سازمان عمران کیش به عنوان سازمان مراکز ایران گردی و جهان گردی به وزارت ارشاد واگذار شد ولی پنج ماه بعد شورای انقلاب آن را اولین منطقه آزاد تجاری جمهوری اسلامی اعلام نمود در سال ۱۳۶۱ طبق تصویب نامه هیئت دولت سازمان عمران کیش از زیر مجموعه های وزیر مشاور اجرائی شد. در سال ۱۳۶۵ شورای انقلاب، کیش را برای سیر و سفر و خرید مردم از بازارهای آن بازگشایی نمود. سال ۱۳۶۵ در واقع سال تجدید حیات کیش با عنوان منطقه آزاد است. از همین زمان با هجوم گردشگران به آن، گسترش بی وقفه ی کیش با ساخت و سازه های گوناگون تجاری، بازارها، گسترش بندرگاه ها، توسعه ی فرودگاه، احداث هتل های تازه، فعالیت های صنعتی و بازرگانی برای صادرات و واردات، فضاهای تفرّجی تازه، میادین، جاده ها، فضای سبز متناسب با نیاز جمعیت و توریست شروع شد و این فعالیت هر روز حجم بیش تری پیدا کرد. و ، کیش موقعیت شاخص خود را در بین مناطق آزاد دیگر که بعد از آن شکل گرفته اند با برنامه ریزی های حساب شده کسب نمود. بالاخره در سال ۱۳۷۱ با تاسیس سازمان منطقه آزاد کیش این جزیره جانی تازه گرفت و دوران توسعه سریع کیش آغاز شد. در سال ۱۳۷۳ با تجهیز باند فرودگاه کیش به چراغ های مخصوص پرواز در شب، پروازهای شبانه به کیش برقرار شد؛ فرودگاه کیش در این زمان یکی از مهمترین و بزرگترین و پر رفت و آمدترین فرودگاه های کشور بعد از فرودگاه مهرآباد تهران بود.