پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر ماکو

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه ماکو

فرودگاه ماکو واقع در منطقه آزاد تجاری ماکو، سومین فرودگاه دراستان آذربایجان غربی است. از تاریخ 17 اردیبهشت 1396 فعالیت این فرودگاه آغاز شده است و قرار است تا سال 1397 بین المللی شود. فاصله این فرودگاه ۴۰۰ هکتاری تا شهر ماکو ۴۰ کیلومتر و تا مرز بازرگان ۷۰ کیلومتر است. ضمن این که فضای در نظر گرفته شده برای شهر فرودگاهی ماکو چیزی حدود ۲۰۰۰ هکتار است.