سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه عسلویه

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه عسلویه
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
ماهان
1016
تهران نشست(07:58)-پايان تحويل بار
سه شنبه
08:05
کاسپين
6914
تهران نشست(08:07)-پايان تحويل بار
سه شنبه
08:10
آسمان
820
تهران نشست(08:43)-پايان تحويل بار
سه شنبه
08:45
کاسپين
014
تهران نشست(09:19)-پايان تحويل بار
سه شنبه
08:50
کاسپين
6949
شيراز اعلام ورود(12:00)-پايان تحويل بار
سه شنبه
12:00
کاسپين
6921
مشهد نشست(13:31)-پايان تحويل بار
سه شنبه
14:00
ماهان
1018
تهران نشست(15:06)-پايان تحويل بار
سه شنبه
15:05
کاسپين
6927
اصفهان نشست(15:55)-پايان تحويل بار
سه شنبه
16:00
آسمان
822
تهران لغو شد
سه شنبه
18:50
زاگرس
4053
تهران طبق برنامه
چهار شنبه
08:00
ماهان
1016
تهران طبق برنامه
چهار شنبه
08:05
آسمان
820
تهران طبق برنامه
چهار شنبه
08:40
زاگرس
4081
تهران طبق برنامه
چهار شنبه
08:45
آسمان
3733
اهواز طبق برنامه
چهار شنبه
13:30
زاگرس
4146
رشت طبق برنامه
چهار شنبه
14:00
کيش اير
7477
شيراز طبق برنامه
چهار شنبه
14:45
زاگرس
4140
تبريز طبق برنامه
چهار شنبه
15:00
ماهان
1018
تهران طبق برنامه
چهار شنبه
15:05
کيش اير
7043
اصفهان طبق برنامه
چهار شنبه
16:15
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کاسپين 6920 مشهد پرواز کرد(09:08) سه شنبه 09:00
ماهان 1017 تهران پرواز کرد(09:23) سه شنبه 09:15
آسمان 821 تهران پرواز کرد(09:46) سه شنبه 09:40
کاسپين 6948 شيراز پرواز کرد(10:03) سه شنبه 09:50
کاسپين 6926 اصفهان پرواز کرد(12:53) سه شنبه 13:00
کاسپين 6915 تهران پرواز کرد(14:45) سه شنبه 14:45
ماهان 1019 تهران پرواز کرد(16:29) سه شنبه 16:20
کاسپين 015 تهران پرواز کرد(17:01) سه شنبه 17:00
آسمان 823 تهران لغو شد سه شنبه 19:50
زاگرس 4147 رشت طبق برنامه چهار شنبه 09:00
ماهان 1017 تهران طبق برنامه چهار شنبه 09:15
آسمان 821 تهران طبق برنامه چهار شنبه 09:40
زاگرس 4141 تبريز طبق برنامه چهار شنبه 10:00
آسمان 3732 اهواز طبق برنامه چهار شنبه 14:30
زاگرس 4052 تهران طبق برنامه چهار شنبه 15:00
کيش اير 7476 شيراز طبق برنامه چهار شنبه 15:45
زاگرس 4080 تهران طبق برنامه چهار شنبه 16:00
ماهان 1019 تهران طبق برنامه چهار شنبه 16:20
کيش اير 7042 اصفهان طبق برنامه چهار شنبه 17:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه عسلویه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه عسلویه

احداث فرودگاه بین المللی خلیج فارس در خرداد ماه سال 1382 آغاز و در سال 1385 پایان یافت. این فرودگاه پس از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) مجهز ترین فرودگاه کشور است. به استاندارهای روز دنیا رسیده و آماده پذیرایی از پروازهای داخلی و خارجی است. فرودگاه بین المللی خلیج فارس در حال حاضر توان جابجایی بیش از یک میلیون مسافر در سال را دارا بوده و وسعت تقریبی آن 700 هکتار است. مشخصات فرودگاه از نظر طول باند 4 هزار متر با رویه آسفالتی،عرض باند 45 متر با دو شاخه 5/7 متری در اطراف باند پروازی و جهت باند 130-310 درجه است . نکته قابل توجه اینکه کلیه مراحل ساخت این فرودگاه توسط متخصصین ایرانی و فقط نصب سیستم های ناوبری و روشنایی آن توسط شرکت های خارجی انجام شده است.