سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه تبریز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه تبریز
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
کاسپین CPN030 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:45
آتا TBZ5602 تهران اعلام ورود | یکشنبه 08:35
ایران ايرتور IRB936 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:45
آتا TBZ5608 تهران اعلام ورود | یکشنبه 11:15
زاگرس IZG4141 عسلویه اعلام ورود | یکشنبه 12:00
قشم QSM1271 شیراز اعلام ورود | یکشنبه 12:05
آتا TBZ5618 مشهد اعلام ورود | یکشنبه 12:30
آتا TBZ5646 تهران طبق برنامه | یکشنبه 12:40
آتا TBZ5616 مشهد تاخیر - 17:00 | یکشنبه 15:00
آتا TBZ5644 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:00
ایران ایر IRA443 تهران باطل شد | یکشنبه 17:40
ایران ایر IRA291 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 18:20
آسمان IRC640 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:35
آتا TBZ5604 تهران تاخیر - 21:05 | یکشنبه 19:05
ایران ايرتور IRB900 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 20:00
آتا TBZ5650 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:40
ایران ایر IRA341 مشهد باطل شد | یکشنبه 21:00
زاگرس IZG4007 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:15
آتا TBZ5606 تهران تاخیر - 01:00 | یکشنبه 23:00
آتا TBZ5654 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:10
ایران ايرتور IRB946 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:15
آتا TBZ5602 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:35
ایران ايرتور IRB936 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:40
ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان طبق برنامه | دو شنبه 09:50
ایران ایر IRA3315 رشت طبق برنامه | دو شنبه 10:10
کیش KIS7418 کیش طبق برنامه | دو شنبه 10:30
آتا TBZ5608 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:50
آتا TBZ5646 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:30
قشم QSM1273 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:35
ایران ايرتور IRB978 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:45
آتا TBZ5616 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 15:00
ایران ايرتور IRB950 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 15:30
زاگرس IZG4115 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 16:00
آتا TBZ5644 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:15
ایران ایر IRA443 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:25
کاسپین CPN046 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:00
آتا TBZ5604 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:10
ایران ايرتور IRB900 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 20:05
زاگرس IZG4007 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:30
آتا TBZ5650 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:40
آسمان IRC3777 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 21:10
آتا TBZ5606 تهران طبق برنامه | دو شنبه 23:05
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA340 مشهد باطل شد | یکشنبه 07:45
آتا TBZ5653 تهران پرواز كرد | یکشنبه 08:00
قشم QSM1270 شیراز پرواز كرد | یکشنبه 08:00
کاسپین CPN031 تهران پرواز كرد | یکشنبه 08:45
ایران ايرتور IRB901 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 09:45
آتا TBZ5615 مشهد پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 12:00 یکشنبه 10:00
آتا TBZ5607 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:00
قشم QSM1272 تهران طبق برنامه | یکشنبه 12:45
زاگرس IZG4140 عسلویه دريافت كارت پرواز | یکشنبه 13:00
آتا TBZ5645 تهران طبق برنامه | یکشنبه 13:30
آتا TBZ5617 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 13:30
آتا TBZ5603 تهران تاخیر - 18:10 | یکشنبه 16:10
آتا TBZ5643 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:00
ایران ایر IRA442 تهران باطل شد | یکشنبه 18:25
آسمان IRC641 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:00
ایران ایر IRA290 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 19:05
آتا TBZ5605 تهران تاخیر - 22:00 | یکشنبه 20:00
ایران ايرتور IRB937 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:00
ایران ایر IRA446 تهران باطل شد | یکشنبه 21:35
آتا TBZ5649 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:40
آتا TBZ4006 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:15
آتا TBZ5601 تهران طبق برنامه | دو شنبه 05:30
آتا TBZ5653 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:20
ایران ايرتور IRB947 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:20
ایران ايرتور IRB901 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 09:30
ایران ایر IRA3314 رشت طبق برنامه | دو شنبه 10:45
ماهان IRM4563 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 10:50
ماهان IRM4561 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 10:50
کیش KIS7419 کیش طبق برنامه | دو شنبه 11:15
آتا TBZ5607 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:00
قشم QSM1272 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:15
آتا TBZ5645 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:30
آتا TBZ5617 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 13:30
آتا TBZ5603 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:10
ایران ايرتور IRB951 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 16:15
زاگرس IZG4006 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:00
ایران ایر IRA442 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:10
آتا TBZ5643 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:15
کاسپین CPN047 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:00
آتا TBZ5605 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:00
ایران ايرتور IRB937 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:00
ایران ايرتور IRB979 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:15
آسمان IRC3778 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 21:40
آتا TBZ5649 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:50
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
آتا TBZ6645 نجف طبق برنامه | یکشنبه 14:00
ترکیش THY883 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 02:15
آتا TBZ6601 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 07:00
ماهان IRM1162 نجف طبق برنامه | دو شنبه 10:40
ایران ايرتور IRB9709 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 13:30
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
آتا TBZ6602 استانبول اعلام ورود | یکشنبه 12:30
آتا TBZ6648 بغداد طبق برنامه | یکشنبه 22:25
ترکیش THY882 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 00:40
ماهان IRM1163 بغداد طبق برنامه | دو شنبه 09:50
آتا TBZ6602 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 12:30
ایران ايرتور IRB9708 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 20:25

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای تبریز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه تبریز

فرودگاه بین‌المللی تبریز بزرگترین فرودگاه شمال غرب ایران است. این فرودگاه به صورت ۲۴ ساعته عملیاتی بوده و به‌جهت واقع شدن در مرز و کریدور هوایی ایران به اروپا و آسیای میانه از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرودگاه از شمال و شرق به پایگاه دوم شکاری، ازجنوب به بلوار بابایی و از سمت غرب به جاده تبریز صوفیان محدود است. این فرودگاه در ارتفاع 144 متری از سطح دریا قرار گرفته و در مساحت 420 هکتار گسترده شده است. فرودگاه بین المللی تبریز در سال ۱۳۲۹ با ماموریت ارائه خدمات هوایی، پروازهای برنامه‌ای و غیر برنامه‌ای، آموزشی و نظامی برای مسافرین، متقاضیان و سایر ارگان‌های کشوری و تحت نظارت ضوابط سازمان جهانی هوانوردی در محل کنونی تأسیس شد. این فرودگاه هم اکنون با داشتن حدود ۲۰۰ پرواز داخلی و ۲۰ پرواز خارجی ورودی و خروجی در هفته از نظر تعداد پرواز و تجهیزات ناوبری از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است. مقاصد پروازهای خارجی فرودگاه تبریز شامل پروازهای استانبول، دبی، ارزروم، دمشق، بغداد، مدینه، جده، غازی عینتاب، باکو، نجف، تفلیس و وان است. مقاصد پروازهای داخلی فرودگاه تبریز که به‌ صورت هفتگی و روزانه از این فرودگاه انجام می‌پذیرد شامل پروازهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، بندرعباس، ماهشهر، کیش و عسلویه است. همچنین در ایام نوروز و تعطیلات تابستان به شهرهای ازمیر، آنتالیا، بودروم، آدانا در ترکیه و موناستیر در تونس دارد.