پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر طبس

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه طبس

فرودگاه طبس، فرودگاه داخلی است که در فاصله 5 کیلومتری شهر قرار دارد. این فرودگاه در ارتفاع 2251 پا از سطح دریا قرار گرفته و 681هکتار مساحت دارد. ساخت فرودگاه طبس در سال 1368 آغاز شد و در سال 1372 به اتمام رسید. با این حال اولین پرواز این فرودگاه در سال 1374 انجام شد.