سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه تهران

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه تهران
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
ماهان
IRM1034
مشهد نشست
جمعه
18:25
آسمان
IRC3776
شیراز نشست
جمعه
18:25
ساها
IRZ179
تبریز نشست
جمعه
18:30
کاسپین
CPN027
مشهد نشست
جمعه
18:35
قشم ایر
QSM1251
مشهد نشست
جمعه
18:45
زاگرس
IZG4044
مشهد نشست
جمعه
18:45
تابان
TBN6228
قشم نشست
جمعه
18:45
نفت
IRG2619
اهواز نشست
جمعه
18:50
آسمان
IRC3921
چابهار نشست
جمعه
18:55
آسمان
IRC845
رشت نشست
جمعه
18:55
زاگرس
IZG4034
قشم نشست
جمعه
19:00
کاسپین
CPN045
كيش نشست
جمعه
19:15
آتا
TBZ5643
تبریز نشست
جمعه
19:15
ایران ایر
IRA217
بیرجند نشست
جمعه
19:20
کاسپین
CPN6929
مشهد نشست
جمعه
19:30
ایران ایر
IRA286
کرمانشاه نشست
جمعه
19:40
آتا
TBZ5699
مشهد نشست
جمعه
19:40
ایران ایرتور
IRB967
مشهد تاخیر
جمعه
19:50
قشم ایر
QSM1301
اهواز نشست
جمعه
19:55
زاگرس
IZG4010
شیراز نشست
جمعه
19:55
کاسپین
CPN047
تبریز نشست
جمعه
20:00
تابان
TBN6276
اهواز نشست
جمعه
20:00
آسمان
IRC633
گرگان نشست
جمعه
20:00
آسمان
IRC625
کرمانشاه نشست
جمعه
20:10
تابان
TBN6325
مشهد نشست
جمعه
20:15
آسمان
IRC859
ارومیه نشست
جمعه
20:50
قشم ایر
QSM1231
ماهشهر نشست
جمعه
20:55
آتا
TBZ5605
تبریز نشست
جمعه
21:00
کیش ایر
KIS7088
بندرعباس نشست
جمعه
21:00
ماهان
IRM4536
سبزوار نشست
جمعه
21:05
آسمان
IRC3725
یزد تاخیر
جمعه
21:10
تابان
TBN6298
اهواز نشست
جمعه
21:25
کیش ایر
KIS7124
كيش نشست
جمعه
21:30
زاگرس
IZG4066
اصفهان نشست
جمعه
21:30
کیش ایر
KIS7052
كيش تاخیر - 00:15
جمعه
21:35
کیش ایر
KIS7128
كيش نشست
جمعه
21:45
زاگرس
IZG4026
مشهد نشست
جمعه
21:45
تابان
TBN6303
مشهد نشست
جمعه
21:45
آسمان
IRC641
تبریز تاخیر
جمعه
21:50
آسمان
IRC861
آبادان تاخیر
جمعه
21:55
ماهان
IRM1042
كيش در حال نشستن
جمعه
22:00
ایران ایرتور
IRB979
تبریز نشست
جمعه
22:00
زاگرس
IZG4064
ماهشهر نشست
جمعه
22:00
زاگرس
IZG4012
اهواز تاخیر
جمعه
22:05
آتا
TBZ5713
كيش منتظر اعلام باشید
جمعه
22:10
ایران ایر
IRA3330
رشت نشست
جمعه
22:10
ساها
IRZ157
شیراز نشست
جمعه
22:15
زاگرس
IZG4056
مشهد منتظر اعلام باشید
جمعه
22:15
سپهران
SHI4313
كيش تاخیر
جمعه
22:20
آسمان
IRC3778
شیراز نشست
جمعه
22:25
آسمان
IRC3787
شیراز طبق برنامه
جمعه
22:30
ماهان
IRM1052
کرمان طبق برنامه
جمعه
22:40
پويا
PYA2351
كيش طبق برنامه
جمعه
22:45
زاگرس
IZG4038
بندرعباس طبق برنامه
جمعه
22:45
آتا
TBZ5692
قشم طبق برنامه
جمعه
22:50
آسمان
IRC603
مشهد طبق برنامه
جمعه
22:50
ایران ایر
IRA375
زاهدان طبق برنامه
جمعه
22:55
ایران ایر
IRA3313
اصفهان طبق برنامه
جمعه
22:55
نفت
IRG2617
اهواز طبق برنامه
جمعه
23:00
کاسپین
CPN041
مشهد طبق برنامه
جمعه
23:00
ایران ایرتور
IRB937
تبریز طبق برنامه
جمعه
23:00
ساها
IRZ171
مشهد طبق برنامه
جمعه
23:10
آتا
TBZ5682
بندرعباس طبق برنامه
جمعه
23:10
قشم ایر
QSM1219
بوشهر طبق برنامه
جمعه
23:10
کاسپین
CPN035
دزفول تاخیر
جمعه
23:15
کاسپین
CPN019
اهواز طبق برنامه
جمعه
23:15
کیش ایر
KIS7150
شیراز تاخیر
جمعه
23:15
کاسپین
CPN023
مشهد طبق برنامه
جمعه
23:20
کاسپین
CPN6941
اصفهان طبق برنامه
جمعه
23:20
کاسپین
CPN6961
بندرعباس طبق برنامه
جمعه
23:20
آتا
TBZ5649
تبریز طبق برنامه
جمعه
23:30
آسمان
IRC835
اهواز طبق برنامه
جمعه
23:30
ماهان
IRM1072
سیرجان طبق برنامه
جمعه
23:40
ایران ایر
IRA444
تبریز طبق برنامه
جمعه
23:40
آسمان
IRC627
کرمانشاه طبق برنامه
جمعه
23:40
ایران ایر
IRA297
یزد طبق برنامه
جمعه
23:45
کیش ایر
KIS7080
كيش طبق برنامه
جمعه
23:45
ایران ایر
IRA278
ارومیه طبق برنامه
جمعه
23:50
قشم ایر
QSM1259
مشهد تاخیر
جمعه
23:50
اترک
ATR1948
زاهدان باطل شد
جمعه
23:55
آسمان
IRC635
گرگان طبق برنامه
جمعه
23:55
قشم ایر
QSM1203
مشهد تاخیر
جمعه
23:55
زاگرس
IZG4074
مشهد تاخیر
جمعه
23:55
زاگرس
IZG4062
بوشهر طبق برنامه
جمعه
23:55
معراج
MRJ2821
كيش طبق برنامه
جمعه
23:55
ماهان
IRM1061
اهواز طبق برنامه
جمعه
23:55
ماهان
IRM1086
شیراز طبق برنامه
جمعه
23:55
ماهان
IRM1036
مشهد طبق برنامه
جمعه
23:55
ماهان
IRM4592
بندرعباس طبق برنامه
جمعه
23:55
ایران ایر
IRA430
اهواز طبق برنامه
جمعه
23:55
ایران ایرتور
IRB969
مشهد طبق برنامه
جمعه
23:55
ایران ایر
IRA351
كيش طبق برنامه
جمعه
23:55
ایران ایرتور
IRB961
مشهد طبق برنامه
شنبه
06:20
ماهان
IRM1026
ساری طبق برنامه
شنبه
06:20
آسمان
IRC3768
شیراز طبق برنامه
شنبه
06:25
ماهان
IRM4530
اصفهان طبق برنامه
شنبه
06:35
قشم ایر
QSM1295
گرگان طبق برنامه
شنبه
06:50
ماهان
IRM1050
کرمان طبق برنامه
شنبه
07:10
ایران ایرتور
IRB967
مشهد طبق برنامه
شنبه
07:20
سپهران
SHI4302
شیراز طبق برنامه
شنبه
07:20
آسمان
IRC3770
شیراز طبق برنامه
شنبه
07:25
تابان
TBN6251
مشهد طبق برنامه
شنبه
07:30
زاگرس
IZG4090
مشهد طبق برنامه
شنبه
07:45
سپهران
SHI4326
شیراز طبق برنامه
شنبه
07:50
ایران ایر
IRA282
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
07:50
آتا
TBZ5679
ارومیه طبق برنامه
شنبه
07:55
آسمان
IRC865
دزفول طبق برنامه
شنبه
07:55
آتا
TBZ5653
تبریز طبق برنامه
شنبه
08:10
ایران ایر
IRA272
ارومیه طبق برنامه
شنبه
08:15
زاگرس
IZG4016
اهواز طبق برنامه
شنبه
08:30
ماهان
IRM4587
اهواز طبق برنامه
شنبه
08:35
کاسپین
CPN6911
اهواز طبق برنامه
شنبه
08:40
آسمان
IRC863
یزد طبق برنامه
شنبه
08:55
زاگرس
IZG4060
ماهشهر طبق برنامه
شنبه
09:00
کاسپین
CPN039
شیراز طبق برنامه
شنبه
09:05
ایران ایرتور
IRB965
مشهد طبق برنامه
شنبه
09:20
آسمان
IRC841
ایلام طبق برنامه
شنبه
09:20
کاسپین
CPN031
تبریز طبق برنامه
شنبه
09:30
قشم ایر
QSM1241
قشم طبق برنامه
شنبه
09:30
آسمان
IRC3915
بوشهر طبق برنامه
شنبه
09:40
تابان
TBN6341
مشهد طبق برنامه
شنبه
09:45
ایران ایرتور
IRB957
اهواز طبق برنامه
شنبه
09:45
ایران ایر
IRA406
بوشهر طبق برنامه
شنبه
09:55
کاسپین
CPN6901
دزفول طبق برنامه
شنبه
10:00
ایران ایر
IRA3332
دزفول طبق برنامه
شنبه
10:10
آتا
TBZ5711
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
10:20
ماهان
IRM4532
اصفهان طبق برنامه
شنبه
10:30
ماهان
IRM1017
عسلویه طبق برنامه
شنبه
10:45
ماهان
IRM4581
شهرکرد طبق برنامه
شنبه
10:45
آسمان
IRC821
عسلویه طبق برنامه
شنبه
11:25
ماهان
IRM1094
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
11:30
آسمان
IRC839
سنندج طبق برنامه
شنبه
11:35
سپهران
SHI4311
مشهد طبق برنامه
شنبه
11:40
تابان
TBN6246
اهواز طبق برنامه
شنبه
11:45
کیش ایر
KIS7020
كيش طبق برنامه
شنبه
11:45
آتا
TBZ5667
تبریز طبق برنامه
شنبه
11:50
ایران ایر
IRA242
رشت طبق برنامه
شنبه
11:50
پويا
PYA2354
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
12:05
نفت
IRG2505
شیراز/خارگ طبق برنامه
شنبه
12:05
ماهان
IRM4521
گچساران طبق برنامه
شنبه
12:05
کیش ایر
KIS7104
آبادان طبق برنامه
شنبه
12:15
آسمان
IRC3772
شیراز طبق برنامه
شنبه
12:15
کاسپین
CPN021
اهواز طبق برنامه
شنبه
12:35
ایران ایر
IRA465
مشهد طبق برنامه
شنبه
12:35
آسمان
IRC843
ایلام طبق برنامه
شنبه
12:40
ایران ایر
IRA3304
خوی طبق برنامه
شنبه
12:55
آتا
TBZ5607
تبریز طبق برنامه
شنبه
13:00
آسمان
IRC601
مشهد طبق برنامه
شنبه
13:00
زاگرس
IZG4092
مشهد طبق برنامه
شنبه
13:15
کاسپین
CPN6971
اهواز طبق برنامه
شنبه
13:25
آسمان
IRC615
مشهد طبق برنامه
شنبه
13:30
ماهان
IRM1088
شیراز طبق برنامه
شنبه
13:30
قشم ایر
QSM1253
مشهد طبق برنامه
شنبه
13:35
ایران ایر
IRA494
اردبیل طبق برنامه
شنبه
13:35
ایران ایر
IRA3322
رامسر طبق برنامه
شنبه
13:55
تابان
TBN6329
مشهد طبق برنامه
شنبه
14:00
ایران ایر
IRA257
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
14:00
ایران ایر
IRA383
چابهار/زاهدان طبق برنامه
شنبه
14:10
آسمان
IRC3785
شیراز طبق برنامه
شنبه
14:20
آتا
TBZ5645
تبریز طبق برنامه
شنبه
14:30
ایران ایر
IRA253
اصفهان طبق برنامه
شنبه
14:30
قشم ایر
QSM1272
تبریز طبق برنامه
شنبه
14:35
زاگرس
IZG4030
مشهد طبق برنامه
شنبه
14:45
ایران ایر
IRA213
بیرجند طبق برنامه
شنبه
14:45
ایران ایر
IRA430
اهواز طبق برنامه
شنبه
14:50
آسمان
IRC817
بجنورد طبق برنامه
شنبه
15:20
تابان
TBN6255
مشهد باطل شد
شنبه
15:40
آسمان
IRC827
رامسر طبق برنامه
شنبه
15:40
تابان
TBN6223
مشهد طبق برنامه
شنبه
15:45
زاگرس
IZG4050
كيش طبق برنامه
شنبه
15:45
آسمان
IRC3774
شیراز طبق برنامه
شنبه
15:55
پويا
PYA2359
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
16:00
ماهان
IRM4570
رفسنجان طبق برنامه
شنبه
16:00
آسمان
IRC645
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
16:05
سپهران
SHI4325
ماکو طبق برنامه
شنبه
16:05
آسمان
IRC851
زاهدان طبق برنامه
شنبه
16:10
کیش ایر
KIS7054
كيش طبق برنامه
شنبه
16:15
سپهران
SHI4308
شیراز طبق برنامه
شنبه
16:20
قشم ایر
QSM1249
زاهدان طبق برنامه
شنبه
16:30
ماهان
IRM4573
ایلام طبق برنامه
شنبه
16:35
کیش ایر
KIS7092
عسلویه طبق برنامه
شنبه
16:45
آتا
TBZ5678
ارومیه طبق برنامه
شنبه
16:50
پويا
PYA2352
اهواز طبق برنامه
شنبه
17:00
آتا
TBZ5699
مشهد طبق برنامه
شنبه
17:10
آتا
TBZ5603
تبریز طبق برنامه
شنبه
17:15
کیش ایر
KIS7052
كيش طبق برنامه
شنبه
17:15
تابان
TBN6264
كيش طبق برنامه
شنبه
17:15
کاسپین
CPN6951
یزد طبق برنامه
شنبه
17:15
ساها
IRZ163
مشهد طبق برنامه
شنبه
17:20
آسمان
IRC3776
شیراز طبق برنامه
شنبه
17:25
آسمان
IRC3845
ایلام طبق برنامه
شنبه
17:25
کاسپین
CPN023
مشهد طبق برنامه
شنبه
17:35
کاسپین
CPN6961
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
17:35
آسمان
IRC3711
اردبیل طبق برنامه
شنبه
17:40
ماهان
IRM1030
مشهد طبق برنامه
شنبه
17:55
آتا
TBZ5624
شیراز طبق برنامه
شنبه
18:00
آتا
TBZ5630
مشهد طبق برنامه
شنبه
18:00
زاگرس
IZG4052
عسلویه طبق برنامه
شنبه
18:00
زاگرس
IZG4064
ماهشهر طبق برنامه
شنبه
18:20
کاسپین
CPN015
عسلویه طبق برنامه
شنبه
18:30
ماهان
IRM1034
مشهد طبق برنامه
شنبه
18:35
ماهان
IRM1042
كيش طبق برنامه
شنبه
18:40
آسمان
IRC633
گرگان طبق برنامه
شنبه
18:40
آتا
TBZ5642
اهواز طبق برنامه
شنبه
18:45
قشم ایر
QSM1251
مشهد طبق برنامه
شنبه
18:45
ماهان
IRM1078
کرمان طبق برنامه
شنبه
18:50
ایران ایرتور
IRB963
مشهد طبق برنامه
شنبه
18:55
زاگرس
IZG4044
مشهد طبق برنامه
شنبه
19:00
آتا
TBZ5628
اهواز طبق برنامه
شنبه
19:05
ایران ایر
IRA297
یزد طبق برنامه
شنبه
19:10
آسمان
IRC831
اهواز طبق برنامه
شنبه
19:10
ایران ایر
IRA215
قشم طبق برنامه
شنبه
19:25
کیش ایر
KIS7168
مشهد طبق برنامه
شنبه
19:30
آسمان
IRC845
رشت طبق برنامه
شنبه
19:45
ایران ایر
IRA475
کرمان طبق برنامه
شنبه
19:50
آسمان
IRC3725
یزد طبق برنامه
شنبه
19:50
ایران ایرتور
IRB937
تبریز طبق برنامه
شنبه
19:55
کاسپین
CPN029
مشهد طبق برنامه
شنبه
20:00
قشم ایر
QSM1243
قشم طبق برنامه
شنبه
20:00
تابان
TBN6276
اهواز طبق برنامه
شنبه
20:00
قشم ایر
QSM1217
آبادان طبق برنامه
شنبه
20:05
نفت
IRG2621
اهواز طبق برنامه
شنبه
20:10
تابان
TBN6325
مشهد طبق برنامه
شنبه
20:15
آسمان
IRC859
ارومیه طبق برنامه
شنبه
20:50
آسمان
IRC625
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
21:00
پويا
PYA2357
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
21:05
تابان
TBN6303
مشهد طبق برنامه
شنبه
21:15
آتا
TBZ5605
تبریز طبق برنامه
شنبه
21:15
آتا
TBZ5713
كيش طبق برنامه
شنبه
21:20
ایران ایرتور
IRB985
شیراز طبق برنامه
شنبه
21:35
زاگرس
IZG4026
مشهد طبق برنامه
شنبه
21:45
آسمان
IRC823
عسلویه طبق برنامه
شنبه
21:45
آسمان
IRC3931
زاهدان طبق برنامه
شنبه
21:50
زاگرس
IZG4070
كيش طبق برنامه
شنبه
21:55
کاسپین
CPN019
اهواز طبق برنامه
شنبه
22:05
زاگرس
IZG4012
اهواز طبق برنامه
شنبه
22:05
کیش ایر
KIS7088
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
22:15
آسمان
IRC3778
شیراز طبق برنامه
شنبه
22:15
ساها
IRZ157
شیراز طبق برنامه
شنبه
22:15
زاگرس
IZG4056
مشهد طبق برنامه
شنبه
22:15
سپهران
SHI4313
كيش طبق برنامه
شنبه
22:20
سپهران
SHI4333
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
22:20
معراج
MRJ2805
مشهد طبق برنامه
شنبه
22:30
کاسپین
CPN027
مشهد طبق برنامه
شنبه
22:35
آسمان
IRC833
اهواز طبق برنامه
شنبه
22:35
کاسپین
CPN047
تبریز طبق برنامه
شنبه
22:40
ماهان
IRM1052
کرمان طبق برنامه
شنبه
22:40
کیش ایر
KIS7124
كيش طبق برنامه
شنبه
22:45
ایران ایر
IRA404
شیراز طبق برنامه
شنبه
22:45
کاسپین
CPN049
شیراز طبق برنامه
شنبه
22:50
ایران ایر
IRA3319
ساری طبق برنامه
شنبه
22:50
ایران ایر
IRA288
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
22:55
آسمان
IRC603
مشهد طبق برنامه
شنبه
22:55
آسمان
IRC861
آبادان طبق برنامه
شنبه
23:05
ماهان
IRM1048
بیرجند طبق برنامه
شنبه
23:10
قشم ایر
QSM1219
بوشهر طبق برنامه
شنبه
23:10
ایران ایر
IRA461
مشهد طبق برنامه
شنبه
23:15
نفت
IRG2613
اهواز طبق برنامه
شنبه
23:20
کاسپین
CPN035
دزفول طبق برنامه
شنبه
23:20
آتا
TBZ5692
قشم طبق برنامه
شنبه
23:25
آتا
TBZ5682
بندرعباس طبق برنامه
شنبه
23:30
قشم ایر
QSM1203
مشهد طبق برنامه
شنبه
23:30
ایران ایر
IRA444
تبریز طبق برنامه
شنبه
23:35
کاسپین
CPN017
چابهار طبق برنامه
شنبه
23:40
کیش ایر
KIS7080
كيش طبق برنامه
شنبه
23:45
ایران ایر
IRA3359
گرگان طبق برنامه
شنبه
23:45
ایران ایر
IRA310
اهواز طبق برنامه
شنبه
23:45
ایران ایرتور
IRB8061
مشهد طبق برنامه
شنبه
23:50
آسمان
IRC635
گرگان طبق برنامه
شنبه
23:50
آتا
TBZ5636
اهواز طبق برنامه
شنبه
23:50
ایران ایر
IRA469
مشهد طبق برنامه
شنبه
23:50
ایران ایرتور
IRB947
تبریز طبق برنامه
شنبه
23:55
زاگرس
IZG4074
مشهد طبق برنامه
شنبه
23:55
قشم ایر
QSM1237
شیراز طبق برنامه
شنبه
23:55
ماهان
IRM1086
شیراز طبق برنامه
شنبه
23:55
ماهان
IRM1036
مشهد طبق برنامه
شنبه
23:55
ایران ایر
IRA337
اصفهان طبق برنامه
شنبه
23:55
آسمان
IRC627
کرمانشاه طبق برنامه
شنبه
23:55
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
تابان TBN6297 اهواز پرواز كرد جمعه 18:25
آسمان IRC860 آبادان پرواز كرد جمعه 18:30
آتا TBZ5691 قشم پرواز كرد جمعه 18:35
سپهران SHI4303 شیراز پرواز كرد جمعه 18:40
زاگرس IZG4067 اصفهان پرواز كرد جمعه 18:45
آتا TBZ5681 بندرعباس پرواز كرد جمعه 18:50
آتا TBZ5666 تبریز پرواز كرد جمعه 18:55
زاگرس IZG4013 اهواز پرواز كرد جمعه 19:05
ایران ایر IRA3331 رشت پرواز كرد جمعه 19:10
ماهان IRM1027 ساری پرواز كرد جمعه 19:20
ماهان IRM4593 بندرعباس پرواز كرد جمعه 19:20
معراج MRJ2820 كيش پرواز كرد جمعه 19:25
آسمان IRC3777 شیراز پرواز كرد جمعه 19:25
قشم ایر QSM1218 بوشهر پرواز كرد جمعه 19:30
زاگرس IZG4073 مشهد پرواز كرد جمعه 19:30
کاسپین CPN6960 بندرعباس پرواز كرد جمعه 19:35
ساها IRZ170 مشهد پرواز كرد جمعه 19:40
نفت IRG2616 اهواز پرواز كرد جمعه 19:40
ماهان IRM1073 سیرجان پرواز كرد جمعه 19:45
ماهان IRM1037 مشهد پرواز كرد جمعه 19:50
تابان TBN6254 مشهد پرواز كرد جمعه 20:00
کاسپین CPN018 اهواز پرواز كرد جمعه 20:15
زاگرس IZG4063 بوشهر پرواز كرد جمعه 20:15
ماهان IRM1087 شیراز پرواز كرد جمعه 20:20
ایران ایر IRA279 ارومیه پرواز كرد جمعه 20:20
آتا TBZ5650 تبریز باطل شد جمعه 20:25
زاگرس IZG4075 مشهد پرواز كرد جمعه 20:30
ماهان IRM1060 اهواز پرواز كرد جمعه 20:40
ایران ایر IRA445 تبریز پرواز كرد جمعه 20:40
قشم ایر QSM1258 مشهد پرواز كرد جمعه 20:45
کاسپین CPN034 دزفول پرواز كرد جمعه 20:45
اترک ATR1947 زاهدان باطل شد جمعه 20:50
آسمان IRC634 گرگان پرواز كرد جمعه 21:00
کاسپین CPN6940 اصفهان پرواز كرد جمعه 21:00
ایران ایرتور IRB968 مشهد دريافت كارت پرواز جمعه 21:05
تابان TBN6224 مشهد پرواز كرد جمعه 21:10
آتا TBZ5680 ارومیه پایان پذیرش مسافر جمعه 21:10
آسمان IRC626 کرمانشاه آماده پرواز جمعه 21:10
تابان TBN6342 مشهد پرواز كرد جمعه 21:15
آتا TBZ5654 تبریز پرواز كرد جمعه 21:20
آتا TBZ5606 تبریز پرواز كرد جمعه 22:00
ماهان IRM4531 اصفهان آماده پرواز جمعه 22:10
کیش ایر KIS7129 كيش در حال سوار شدن جمعه 22:15
تابان TBN6258 مشهد در حال سوار شدن جمعه 22:35
تابان TBN6304 مشهد در حال سوار شدن جمعه 22:45
قشم ایر QSM1294 گرگان دريافت كارت پرواز جمعه 22:50
زاگرس IZG4027 مشهد دريافت كارت پرواز جمعه 22:55
آسمان IRC3779 شیراز دريافت كارت پرواز جمعه 23:25
سپهران SHI4309 شیراز دريافت كارت پرواز جمعه 23:40
ماهان IRM1053 کرمان دريافت كارت پرواز جمعه 23:40
ایران ایرتور IRB960 مشهد دريافت كارت پرواز جمعه 23:45
زاگرس IZG4057 مشهد طبق برنامه جمعه 23:55
زاگرس IZG4017 اهواز تاخیر شنبه 04:20
ماهان IRM4586 اهواز طبق برنامه شنبه 04:30
آسمان IRC600 مشهد طبق برنامه شنبه 04:30
آسمان IRC864 دزفول طبق برنامه شنبه 04:45
ایران ایر IRA273 ارومیه طبق برنامه شنبه 04:45
کاسپین CPN020 اهواز تاخیر - 05:25 شنبه 04:50
ایران ایر IRA283 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 05:00
قشم ایر QSM1273 تبریز طبق برنامه شنبه 05:30
ماهان IRM1031 مشهد طبق برنامه شنبه 05:50
ایران ایرتور IRB964 مشهد طبق برنامه شنبه 05:55
زاگرس IZG4061 ماهشهر طبق برنامه شنبه 06:00
آسمان IRC850 زاهدان طبق برنامه شنبه 06:00
کاسپین CPN6910 اهواز طبق برنامه شنبه 06:05
ماهان IRM1095 بندرعباس طبق برنامه شنبه 06:05
نفت IRG2504 خارگ/شیراز طبق برنامه شنبه 06:10
ایران ایر IRA382 زاهدان/چابهار طبق برنامه شنبه 06:10
کاسپین CPN038 شیراز طبق برنامه شنبه 06:15
ماهان IRM1016 عسلویه طبق برنامه شنبه 06:15
ایران ایر IRA407 بوشهر طبق برنامه شنبه 06:15
آسمان IRC644 بندرعباس طبق برنامه شنبه 06:20
کیش ایر KIS7055 كيش طبق برنامه شنبه 06:20
ایران ایر IRA3333 دزفول طبق برنامه شنبه 06:20
آسمان IRC862 یزد طبق برنامه شنبه 06:25
زاگرس IZG4051 كيش طبق برنامه شنبه 06:25
آسمان IRC840 ایلام طبق برنامه شنبه 06:25
آسمان IRC3914 بوشهر طبق برنامه شنبه 06:30
قشم ایر QSM1252 مشهد طبق برنامه شنبه 06:35
کاسپین CPN030 تبریز طبق برنامه شنبه 06:35
ایران ایرتور IRB956 اهواز طبق برنامه شنبه 06:40
آتا TBZ5710 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 06:45
ایران ایر IRA212 بیرجند طبق برنامه شنبه 07:00
آسمان IRC820 عسلویه طبق برنامه شنبه 07:00
ایران ایر IRA431 اهواز طبق برنامه شنبه 07:05
کاسپین CPN014 عسلویه طبق برنامه شنبه 07:10
ایران ایر IRA252 اصفهان طبق برنامه شنبه 07:10
کاسپین CPN6900 دزفول طبق برنامه شنبه 07:20
کیش ایر KIS7093 عسلویه طبق برنامه شنبه 07:20
آسمان IRC3769 شیراز طبق برنامه شنبه 07:25
ماهان IRM4533 اصفهان طبق برنامه شنبه 07:30
ماهان IRM4580 شهرکرد طبق برنامه شنبه 07:35
ایران ایرتور IRB984 شیراز طبق برنامه شنبه 07:40
ساها IRZ162 مشهد طبق برنامه شنبه 07:45
ماهان IRM4520 گچساران طبق برنامه شنبه 08:20
سپهران SHI4310 مشهد طبق برنامه شنبه 08:25
آسمان IRC3771 شیراز طبق برنامه شنبه 08:25
ایران ایرتور IRB966 مشهد طبق برنامه شنبه 08:30
ایران ایر IRA3305 خوی طبق برنامه شنبه 08:40
کیش ایر KIS7169 مشهد طبق برنامه شنبه 08:40
سپهران SHI4332 بندرعباس طبق برنامه شنبه 08:50
ایران ایر IRA464 مشهد طبق برنامه شنبه 08:50
آتا TBZ5698 مشهد طبق برنامه شنبه 08:55
آتا TBZ5668 تبریز طبق برنامه شنبه 08:55
آسمان IRC838 سنندج طبق برنامه شنبه 09:00
تابان TBN6245 اهواز طبق برنامه شنبه 09:05
زاگرس IZG4091 مشهد طبق برنامه شنبه 09:10
ایران ایر IRA243 رشت طبق برنامه شنبه 09:15
کیش ایر KIS7105 آبادان طبق برنامه شنبه 09:20
آسمان IRC614 مشهد طبق برنامه شنبه 09:20
پويا PYA2353 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 09:25
آتا TBZ5639 اهواز طبق برنامه شنبه 09:25
زاگرس IZG4093 مشهد طبق برنامه شنبه 09:30
ماهان IRM1089 شیراز طبق برنامه شنبه 09:45
آسمان IRC842 ایلام طبق برنامه شنبه 09:45
کاسپین CPN6950 یزد طبق برنامه شنبه 09:50
آسمان IRC830 اهواز طبق برنامه شنبه 10:00
قشم ایر QSM1240 قشم طبق برنامه شنبه 10:15
کاسپین CPN022 مشهد طبق برنامه شنبه 10:20
کیش ایر KIS7125 كيش طبق برنامه شنبه 10:25
تابان TBN6328 مشهد طبق برنامه شنبه 10:30
آسمان IRC3784 شیراز طبق برنامه شنبه 10:40
ایران ایر IRA495 اردبیل طبق برنامه شنبه 10:40
کاسپین CPN6970 اهواز طبق برنامه شنبه 10:45
کاسپین CPN028 مشهد طبق برنامه شنبه 11:00
ایران ایر IRA3323 رامسر طبق برنامه شنبه 11:00
ایران ایرتور IRB936 تبریز طبق برنامه شنبه 11:05
زاگرس IZG4031 مشهد طبق برنامه شنبه 11:15
آتا TBZ5646 تبریز طبق برنامه شنبه 11:30
ماهان IRM4571 رفسنجان طبق برنامه شنبه 11:45
قشم ایر QSM1248 زاهدان طبق برنامه شنبه 12:10
آسمان IRC816 بجنورد طبق برنامه شنبه 12:40
سپهران SHI4324 ماکو طبق برنامه شنبه 12:40
کیش ایر KIS7053 كيش طبق برنامه شنبه 12:45
پويا PYA2358 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 12:55
کیش ایر KIS7021 كيش طبق برنامه شنبه 12:55
تابان TBN6263 كيش طبق برنامه شنبه 13:05
نفت IRG2620 اهواز طبق برنامه شنبه 13:10
آسمان IRC3773 شیراز طبق برنامه شنبه 13:10
ماهان IRM4572 ایلام طبق برنامه شنبه 13:15
آسمان IRC826 رامسر طبق برنامه شنبه 13:15
کاسپین CPN6960 بندرعباس طبق برنامه شنبه 13:25
ماهان IRM1035 مشهد طبق برنامه شنبه 13:30
آتا TBZ5677 ارومیه طبق برنامه شنبه 14:00
ماهان IRM1043 كيش طبق برنامه شنبه 14:05
ایران ایر IRA460 مشهد طبق برنامه شنبه 14:05
پويا PYA2351 اهواز طبق برنامه شنبه 14:10
آتا TBZ5629 مشهد طبق برنامه شنبه 14:15
زاگرس IZG4053 عسلویه طبق برنامه شنبه 14:15
ماهان IRM1079 کرمان طبق برنامه شنبه 14:20
آسمان IRC3710 اردبیل طبق برنامه شنبه 14:20
آتا TBZ5623 شیراز طبق برنامه شنبه 14:25
آسمان IRC602 مشهد طبق برنامه شنبه 14:30
آسمان IRC3844 ایلام طبق برنامه شنبه 14:30
کاسپین CPN026 مشهد طبق برنامه شنبه 14:40
ایران ایر IRA214 قشم طبق برنامه شنبه 14:50
ایران ایر IRA3318 ساری طبق برنامه شنبه 14:55
ایران ایر IRA268 مشهد طبق برنامه شنبه 15:00
زاگرس IZG4045 مشهد طبق برنامه شنبه 15:05
قشم ایر QSM1250 مشهد طبق برنامه شنبه 15:15
ایران ایرتور IRB962 مشهد طبق برنامه شنبه 15:25
زاگرس IZG4065 ماهشهر طبق برنامه شنبه 15:30
ایران ایر IRA311 اهواز طبق برنامه شنبه 15:35
قشم ایر QSM1202 مشهد طبق برنامه شنبه 15:40
ایران ایر IRA3358 گرگان طبق برنامه شنبه 15:40
ایران ایر IRA256 بندرعباس طبق برنامه شنبه 15:45
ایران ایر IRA474 کرمان طبق برنامه شنبه 16:00
آتا TBZ5627 اهواز طبق برنامه شنبه 16:05
ایران ایر IRA296 یزد طبق برنامه شنبه 16:05
ایران ایر IRA405 شیراز طبق برنامه شنبه 16:10
آسمان IRC632 گرگان طبق برنامه شنبه 16:15
آسمان IRC3724 یزد طبق برنامه شنبه 16:35
قشم ایر QSM1216 آبادان طبق برنامه شنبه 16:40
تابان TBN6324 مشهد طبق برنامه شنبه 16:45
آسمان IRC3930 زاهدان طبق برنامه شنبه 16:55
آسمان IRC3775 شیراز طبق برنامه شنبه 16:55
آتا TBZ5712 كيش طبق برنامه شنبه 17:00
آسمان IRC844 رشت طبق برنامه شنبه 17:00
سپهران SHI4303 شیراز طبق برنامه شنبه 17:05
تابان TBN6275 اهواز طبق برنامه شنبه 17:05
آسمان IRC822 عسلویه طبق برنامه شنبه 17:10
کیش ایر KIS7081 كيش طبق برنامه شنبه 17:15
آسمان IRC858 ارومیه طبق برنامه شنبه 17:30
پويا PYA2356 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 17:35
سپهران SHI4312 كيش طبق برنامه شنبه 17:40
کیش ایر KIS7089 بندرعباس طبق برنامه شنبه 17:45
زاگرس IZG4071 كيش طبق برنامه شنبه 17:45
تابان TBN6254 مشهد طبق برنامه شنبه 18:10
آتا TBZ5604 تبریز طبق برنامه شنبه 18:15
ساها IRZ156 شیراز طبق برنامه شنبه 18:20
ماهان IRM1055 کرمان طبق برنامه شنبه 18:20
آسمان IRC624 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 18:25
معراج MRJ2804 مشهد طبق برنامه شنبه 18:30
آسمان IRC3777 شیراز طبق برنامه شنبه 18:30
کاسپین CPN016 چابهار طبق برنامه شنبه 18:40
آتا TBZ5691 قشم طبق برنامه شنبه 18:50
آسمان IRC832 اهواز طبق برنامه شنبه 18:50
آتا TBZ5681 بندرعباس طبق برنامه شنبه 18:55
زاگرس IZG4013 اهواز طبق برنامه شنبه 19:05
ماهان IRM1049 بیرجند طبق برنامه شنبه 19:10
آتا TBZ5666 تبریز طبق برنامه شنبه 19:10
کاسپین CPN018 اهواز طبق برنامه شنبه 19:15
کاسپین CPN048 شیراز طبق برنامه شنبه 19:35
قشم ایر QSM1218 بوشهر طبق برنامه شنبه 19:35
کاسپین CPN046 تبریز طبق برنامه شنبه 19:40
آسمان IRC860 آبادان طبق برنامه شنبه 19:40
ماهان IRM1037 مشهد طبق برنامه شنبه 19:50
ایران ایرتور IRB8060 مشهد طبق برنامه شنبه 20:00
ایران ایر IRA289 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 20:05
ایران ایر IRA468 مشهد طبق برنامه شنبه 20:10
ماهان IRM1087 شیراز طبق برنامه شنبه 20:15
تابان TBN6256 مشهد باطل شد شنبه 20:20
زاگرس IZG4075 مشهد طبق برنامه شنبه 20:30
ایران ایر IRA445 تبریز طبق برنامه شنبه 20:35
آسمان IRC634 گرگان طبق برنامه شنبه 20:45
قشم ایر QSM1242 قشم طبق برنامه شنبه 20:45
آتا TBZ5635 اهواز طبق برنامه شنبه 20:50
قشم ایر QSM1236 شیراز طبق برنامه شنبه 20:50
نفت IRG2612 اهواز طبق برنامه شنبه 20:55
ایران ایرتور IRB946 تبریز طبق برنامه شنبه 21:00
تابان TBN6224 مشهد طبق برنامه شنبه 21:00
کاسپین CPN034 دزفول طبق برنامه شنبه 21:05
آتا TBZ5680 ارومیه طبق برنامه شنبه 21:10
آسمان IRC626 کرمانشاه طبق برنامه شنبه 21:10
کیش ایر KIS7153 كيش طبق برنامه شنبه 21:15
تابان TBN6342 مشهد طبق برنامه شنبه 21:15
آتا TBZ5654 تبریز طبق برنامه شنبه 21:20
ماهان IRM1063 سیرجان طبق برنامه شنبه 22:00
ماهان IRM4531 اصفهان طبق برنامه شنبه 22:10
آتا TBZ5606 تبریز طبق برنامه شنبه 22:15
ایران ایرتور IRB960 مشهد طبق برنامه شنبه 22:40
تابان TBN6304 مشهد طبق برنامه شنبه 22:45
قشم ایر QSM1294 گرگان طبق برنامه شنبه 22:50
سپهران SHI4309 شیراز طبق برنامه شنبه 22:50
زاگرس IZG4027 مشهد طبق برنامه شنبه 22:55
آسمان IRC3779 شیراز طبق برنامه شنبه 23:15
سپهران SHI4327 شیراز طبق برنامه شنبه 23:40
ماهان IRM1053 کرمان طبق برنامه شنبه 23:40
زاگرس IZG4057 مشهد طبق برنامه شنبه 23:55
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه تهران

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه مهرآباد

نام اصلی این منطقه یا نام اصلی روستای مهرآباد "حسین آباد"بود . تا اینکه جزو مهریه عصمت الدوله درآمد و نام مهرآباد را بر آن گذاشتند . اما بعدها به مناسبت خرج های بی رویه مهرآباد به گرو رفت و از تملک خانواده او خارج شد و دادخواهی او نزد رضاخان هم بی فایده بود و به خاطر بی مهری خویشاوندان ، چنان آزرده شد که دست از مهرآباد کشید . چندی بعد ، دریکی از روزهای سال 1296 شمسی و در اواخر جنگ جهانی اول ، مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز هواپیما در فراز آسمان بودند . این هواپیما به صورت قطعات مجزا ، از روسیه و از طریق بندر انزلی به وسیله اتومبیل به تهران حمل شد و پس از سوار کردن قطعات ، توسط خلبان روسی بر فراز تهران بی برج و باروی آن ایام و در ارتفاع پائین پرواز کرد و چون در آن زمان محلی به عنوان فرودگاه در تهران وجود نداشته ، خلبان در محل امور خارجه تهران ( میدان مشق ) به زمین نشست . سالها بعد و به دنبال پیشرفت سریع صنعت هواپیمائی ، حق انحصاری هواپیمائی در ایران به موجب قانون ، در بهمن 1304 به شرکت هواپیمائی آلمانی یونکرس (Junkers) واگذار شد و 22 سال بعد و پس ازتأسیس باشگاه خلبانی با 20 فروند هواپیما در سال 1317، عملاً فرودگاه مهرآباد تأسیس و متولد شد. در سال 1325 اولین گروه خلبانان نیروی هوایی به آمریکا اعزام شدند و پس از آن نیروی هوایی در سال 1328 با هواپیمای T.86 و F.33 در مهرآباد شروع به کار و عملیات پروازی را آغاز نمودند . و در راستای رشد تکنولوژی صنعت هواپیمائی و عضویت ایران در سازمان ایکائو منجر به رشد روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی مسافری و باری در فرودگاه مرکز ایران (مهرآباد) گردید.