سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه بیرجند

دریافت آخرین وضعیت اطلاعات پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بیرجند
ممکن است به دلایل زیر هیچ پروازی مشاهده نگردد:
  1. در این لحظه هیچ پرواز خارجی در فرودگاه بیرجند انجام نمی شود.
  2. ارتباط با اطلاعات پرواز فرودگاه بیرجند قطع می باشد.
ممکن است به دلایل زیر هیچ پروازی مشاهده نگردد:
  1. در این لحظه هیچ پرواز خارجی در فرودگاه بیرجند انجام نمی شود.
  2. ارتباط با اطلاعات پرواز فرودگاه بیرجند قطع می باشد.

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شهر بیرجند

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه بیرجند

فرودگاه بیرجند در سال 1315 هجری شمسی در منطقه شمال شرقی شهر، در زمینی به ابعاد دو کیلومتر در دو کیلومتر (چهار میلیون مترمربع) ساخته شد و در این تاریخ باند خاکی شرقی – غربی بطول حدود هزار متر (1000 متر) با علائم دو طرف باند ساخته شده و یک دستگاه بیکن NDB نیز نصب گردید. در سال 1344 در امتداد باند قدیم (خاکی) باند دیگری به طول دو هزار و دویست متر (2200 متر) و بعرض چهل و پنج متر (45متر) در جهت شرقی – غربی که 16 متر آن در وسط آسفالت سرد و بقیه عرض باند شنی بوده احداث گردید و بعدها دو مرتبه روکش آن آسفالت سرد گردید. در سال 1337 و 1338 نصب دستگاههای فنی شامل سه دستگاه مولد برق 5 کیلو واتی و یک دستگاه بیکن (شامل دو قسمت فرستنده) و نصب آنتن (دکل) 210 فوتی به منظور راهنمایی و هدایت هواپیماها ایجاد شده و کارمندان دوره دیده آموزشگاه عالی سازمان هواپیمایی کشوری شامل تکنسین و مکانسین روی دستگاههای مذکور مشغول به کار گردیدند. اخیرا فضای ترمینال فرودگاهی از 1300 مترمربع به 3000 مترمربع افزایش یافته است و همچنین طول باند فرودگاه از 3100 متر به 4000 متر افزایش یافته که هم اینک فرودگاه پذیرای هواپیماهای فوکر 100، بوئینگ 727، MD83، و همچنین هواپیماهای بدنه وسیع از نوع ایرباس 300 است. همه روزه به مقصد تهران و بالعکس و دو روز در هفته به مقصد مشهد و همچنین بطور متوسط هر هفته یک پرواز عتبات و هر پنج روز یک پرواز حج عمره نیز در این فرودگاه انجام می شود.