سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه زاهدان

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه زاهدان
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
آسمان IRC850 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:00
ایران ایر IRA382 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:05
قشم QSM1248 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:20
ایران ایر IRA383 چابهار اعلام ورود | یکشنبه 11:45
آسمان IRC853 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 12:55
قشم QSM1246 گرگان طبق برنامه | یکشنبه 15:00
آسمان IRC850 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:04
آسمان IRC853 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 14:10
آسمان IRC3875 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 16:15
ماهان IRM4541 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:50
ایران ایر IRA378 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:10
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA382 چابهار پرواز كرد | یکشنبه 08:50
آسمان IRC852 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 08:55
قشم QSM1247 گرگان پرواز كرد | یکشنبه 10:00
ایران ایر IRA383 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:30
آسمان IRC851 تهران طبق برنامه | یکشنبه 13:50
قشم QSM1249 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:45
آسمان IRC852 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 10:05
آسمان IRC851 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:10
آسمان IRC3876 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 16:45
ایران ایر IRA379 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:55
ماهان IRM4540 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر 1505 مدینه طبق برنامه | دو شنبه 02:40
ایران ایر 1505 مدینه طبق برنامه | دو شنبه 02:40
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر 1599 مدینه تاخیر - 12:45 | یکشنبه 08:50
ایران ایر 1505 مدینه طبق برنامه | دو شنبه 02:40

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای زاهدان

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه زاهدان

این فرودگاه در جنوب شرقی شهر زاهدان، در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته‌است و اصلی ترین فرودگاه این استان است. بیشتر شرکت‌های هوایی ایرانی پروازهایی به مقصد زاهدان دارند. فرودگاه بین المللی زاهدن در سال 1332 بطوررسمي افتتاح شد . اوایل اين فرودگاه جهت استفاده براي پست و گمرك بود و پس از بهره برداري در همان سال شروع عمليات ساخت ساختمان آن آغاز شده است. در ابتدا يك پرواز در هفته توسط شركت هواپيمايي ايران در مسير تهران يزد زاهدان كراچي و بمبئي انجام مي شد. كه از اين طريق تجار ايراني را جابجا مي كرد اين پرواز نشان دهنده اين است كه فرودگاه زاهدان از همان ابتدا پرواز بين المللي انجام مي داده است. هم اكنون مساحت فرودگاه زاهدان 900 هكتار مي باشد و داراي 3 ترمينال داخلي، بين المللي و حج مي باشد كه هركدام به ترتيب داراي 4200، 2000و 1250 مترمربع مساحت است. فرودگاه زاهدان به صورت 24 ساعته عملياتي مي باشد. ايمني زميني فرودگاه بين المللي زاهدان داراي CAT7 مي باشد و هم اكنون اين فرودگاه روزانه ۵–۸ پرواز به مقاصد داخلی و خارجی به مقاصد تهران، مشهد، كرمان، اصفهان، شيراز، چابهار و گرگان دارد و درمسيرهاي بين المللي به مسير دبي، برنامه اي و مسيرهاي دمشق، بغداد، نجف و جده به صورت غير برنامه اي پرواز دارد.